• Oksidi
 • Elementi
Ukupan dušik (N) 12%
Dušik N-NH4C 12,0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 61%
Water soluble (P205) 61,0%
Potassium Oxide (K20) 0%
Ukupan dušik (N) 12%
Amonijev dušik (NH4-N) 12,0%
Fosfor (P) 26,6%
Topivo 26,6%
Kalij (K) 0%

Select Select MAP

12-61-0

 • Prednosti
 • Opis
 • Upute za korištenje
 • Preuzimanja
Prednosti
 • Ima visoku razinu fosfora i dušika.
 • Lako se miješa sa drugim mono i složenim gnojivima.
 • Osigurava brzi početni učinak.
 • Odgovarajući izvor fosfora pri početnoj fazi pupanja.
 • Idealan izvor fosfora za alkalna tla.
 • Uz 380 g/l (pri 20°C) Select MAP se može imenovati jednim od najtopivijih izvora MAP dostupnih diljem svijeta.
 • Proizvod je higroskopan, što čini Select MAP jednostavnim za doziranje.
Opis
 • Select MAP sadrži visoku razinu ujedno fosfora (P2O5) i dušika (NH4). Ovaj je proizvod je idealan za korištenje u sklopu programa fertirigacije. Select MAP se može koristiti samo kao izvor fosfora za kompletan ciklus rasta.
 • Select MAP se obično koristi u kombinaciji s mono-gnojivima za fertirigaciju, poput Select KCl ili drugim mono-gnojivima, poput amonijevog nitrata ili uree. Održava se odgovarajući omjer dušika, fosfora i kalija prilagođavanjem primijenjene količine Selcet MAP.
 • Select MAP je osobito prikladan za fazu rasta kada je se odvija ukorjenjivanje. Pruža odgovarajuću razinu fosfora za presadnice i usjeve kojima je razvoj korijenja ključan za dobar početak rasta. Select MAP je proizvod za savršen početak proizvodnje.
 • Fosfor sadržan u Select MAP-u se može koristiti za sprječavanje voća od neuspijevanja, npr. kod dinja. Odgovarajuća količina fosfora je ključna za ovu fazu. Select MAP se može ukombinirati u program gnojidbe za inicijaciju pupova, stoga je potrebna količina fosfora u toj fazi odgovarajuća.
 • Razina pH Select MAP je 4,5 (pri 1% otopine), stoga „zakiseljava“ supstrat na kojem se uzgaja. To čini Select MAP idealnim fosfornim gnojivom za alkalna tla.
 • Ne miješajte Select MAP s kalcijem i magnezijem. Kako biste izbjegli taloženje, otopite Select MAP u drugom spremniku. Otopite proizvode koje sadrže kalcij i magnezij u zasebnom spremniku.
Upute za korištenje

Koristite Select MAP kao izvor fosfora u svom programu za fertirigaciju. Select MAP je jednostavno miješa s drugim mono-gnojivima, poput Select KCl, uree ili amonijevog nitrata. Ne miješajte Select MAP s kalcijem i magnezijem. Kako biste izbjegli taloženje, otopite Select MAP i proizvode koji sadrže kalcij ili magnezij u zasebnim spremnicima. Prije nego ga primijenite na vašim kulturama, preporučuje se testirati na maloj količini. Kontaktirajte svog ICL savjetnika za specifične preporuke.

Select MAP 12-61-0 je visokokvalitetno, bijelo kristalno, potpunu topivo gnojivo ta fertirigaciju koje sadrži fosfor i amonijak. Oba elementa se lako i brzo mogu apsorbirati zahvaljujući tome što se brzo i u potpunosti otapa.