• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 11%
Dušik N-NO3 2,1%
Dušik N-NH4C 8,9%
Phosphorus Pentoxide (P205) 35%
Water soluble (P205) 35,0%
Potassium Oxide (K20) 11%
Water soluble (K20) 11,0%
Magnezijev oksid (MgO) 2,0%
Topivo 2,0%
Fe 0,04%
Topivo 0,04%
EDTA kelirano 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Topivo 0,01%
EDTA kelirano 0,01%
Bor (B) 0,01%
Topivo 0,01%
Bakar (Cu) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Topivo 0,002%
Cink (Zn) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%
Ukupan dušik (N) 11%
Nitrate nitrogen (N03-N) 2,1%
Amonijev dušik (NH4-N) 8,9%
Fosfor (P) 15,3%
Topivo 15,3%
Kalij (K) 9,1%
Topivo 9,1%
Magnezij (mg) 1,2%
Topivo 1,2%
Fe 0,04%
Topivo 0,04%
EDTA kelirano 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Topivo 0,01%
EDTA kelirano 0,01%
Bor (B) 0,01%
Topivo 0,01%
Bakar (Cu) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Topivo 0,002%
Cink (Zn) 0,002%
Topivo 0,002%
EDTA kelirano 0,002%

Karakteristike

EC

1.2 mS/cm

pH

4.5

Maksimalna topivost

54 kg/100 l

Solinure GT Solinure GT 9

9

11-35-11+2MgO+TE

  • Prednosti
  • GT linija proizvoda
  • Upute za korištenje
  • Preuzimanja
Prednosti
  • Savršen za uzgoj u staklenicima i tunelima.
  • Idealan za početnu fazu rasta i bolju ukorijenjenost biljaka.
  • Ne sadrži kloride i ureu.
  • Pun paket mikroelemenata.
  • Vrlo pouzdan proizvod.
GT linija proizvoda

Solinure GT linija proizvoda se sastoji od formulacija koje se mogu koristiti u staklenicima i tunelima. Formulacije sadrže nisku razinu uree, pokrivaju osnovne potrebe za magnezijem te je posebno dizajnirana mješavina mikroelemenata u potpunosti kelirana. Solinure GT linija proizvoda ne sadrži kloride te ima minimalnu moguću razinu uree.

Upute za korištenje

Solinure GT 9 se posebno preporučuje za početnu fazu rasta i bolju ukorijenjenost biljaka. Primijenite 4 – 5 kg/1000m2 tjedno. Kontaktirajte svog ICL profesionalnog savjetnika za specifične preporuke.

Solinure GT 9 je odličan za korištenje u staklenicima i tunelima. Idealan je za početnu fazu rasta i bolju ukorijenjenost biljaka. Pokriva sve potrebne hranjive tvari za biljku.