• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 26%
Dušik N-NO3 1,5%
Dušik N-NH4C 2,8%
Dušikova urea (Ur-N) 21,7%
Phosphorus Pentoxide (P205) 5%
Water soluble (P205) 3,7%
Potassium Oxide (K20) 11%
Water soluble (K20) 11,0%
Magnezijev oksid (MgO) 2,0%
Trioksid (SO3) 16,0%
Fe 0,15%
Mangan (Mn) 0,05%
Bakar (Cu) 0,010%
Cink (Zn) 0,008%
Ukupan dušik (N) 26%
Nitrate nitrogen (N03-N) 1,5%
Amonijev dušik (NH4-N) 2,8%
Dušikova urea (Ur-N) 21,7%
Fosfor (P) 2,2%
Topivo 1,6%
Kalij (K) 9,1%
Topivo 9,1%
Magnezij (mg) 1,2%
Sumpor (S) 6,4%
Fe 0,15%
Mangan (Mn) 0,05%
Bakar (Cu) 0,010%
Cink (Zn) 0,008%

Agroblen Base

26-5-11+2MgO+16SO3+TE