• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 14%
Dušik N-NH4C 1,1%
Dušikova urea (Ur-N) 12,9%
Phosphorus Pentoxide (P205) 5%
Water soluble (P205) 3,8%
Potassium Oxide (K20) 21%
Water soluble (K20) 21,0%
Magnezijev oksid (MgO) 2,0%
Ukupan dušik (N) 14%
Amonijev dušik (NH4-N) 1,1%
Dušikova urea (Ur-N) 12,9%
Fosfor (P) 2,2%
Topivo 1,6%
Kalij (K) 17,4%
Topivo 17,4%
Magnezij (mg) 1,2%

Greensleeves Pre Winter

14-5-21+2MgO