• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 22%
Dušik N-NO3 4,7%
Dušik N-NH4C 5,2%
Dušikova urea (Ur-N) 12,1%
Phosphorus Pentoxide (P205) 3%
Water soluble (P205) 2,4%
Potassium Oxide (K20) 12%
Water soluble (K20) 12,0%
Ukupan dušik (N) 22%
Nitrate nitrogen (N03-N) 4,7%
Amonijev dušik (NH4-N) 5,2%
Dušikova urea (Ur-N) 12,1%
Fosfor (P) 1,3%
Topivo 1,0%
Kalij (K) 10,0%
Topivo 10,0%

Once High N

22+03+12+Fe