Jogi nyilatkozat

Üdvözöljük az ICL Specialty Fertilizers weboldalán. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.icl-sf.com weboldalon keresztül (a továbbiakban: Honlap) elérhető szaktanácsadó szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit az árutermelő kertész partnerek (továbbiakban: Felhasználó) részére.

Az üzemeltetett Honlap nem webshop, hiszen nem kerül sor online értékesítésre.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag tájékoztató célt szolgálnak arra vonatkozóan, hogy

-         Felhasználó milyen módon tud kapcsolatba lépni az Üzemeltető Magyarországi Képviseletével a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan továbbá, hogy

-         a szolgáltatás nyújtása milyen feltételekkel történhet offline módon.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető további tájékoztatások nyújtják.

1                   Az Üzemeltető

Név:                                                                  Everris International B.V.

Székhely:                                                         6422 PD Heerlen, Nijverheidsweg 1-5. Hollandia

Sürgősségi telefonszám:                                 +44 1235 239670

E-mail:                                                             [email protected]

IMPRESSZUM:

A hosting és tárhely szolgáltatója:

Centric

P.O. Box 338
2800 AH Gouda
The Netherlands

+31 182 34 50 00

[email protected]

2                   Magyarországi Képviselet elérhetőségei:

Név:                                        Everris Internatinal BV. Magyarországi Képviselete                                           (továbbiakban: Magyar Képviselet)

Székhely                                 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc u.26.

Levelezési cím:                       2092 Budakeszi, Pf.113.

Képviselő neve:                      Zsigó Gábor képviseletvezető

Cégjegyzékszám:                   13-12-061255 

Bejegyző cégbíróság:             Pest Megyei Bíróság

Adószám:                               30006281-1-13

Telefonszám:                          0623457104

E-mail:                                    [email protected]

3                   Honlap használatának feltételei

                       3.1. Igénybevétel feltételei

A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Felhasználó számára.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

                       3.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

                       3.3. Honlapra használatára vonatkozó felelősségi szabályok

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Üzemeltetők oldalaira vezet. Ezen Üzemeltetők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Üzemeltetőnek. Amennyiben Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

4                   Szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó szabályok

A szolgáltatást a Magyar Képviselet szaktanácsadói végzik, azonban rajtuk kívül a magyar forgalmazóknál és partnercégeknél is igénybe lehet venni.          

Szolgáltatás célja, hogy a Magyar Képviselet számítógépes szaktanácsadási rendszere segítségével vízvizsgálati és talajvizsgálati eredmény alapján ingyenes, személyre szabott talajtáplálási javaslatot, szaktanácsot készítsen Felhasználó számára.

A részletes szaktanács egy web alapú, korlátozottan hozzáférhető, saját fejlesztésű szoftver segítségével készül. Felhasználónak nem kell mást tennie, mint hogy a kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy a szaktanácsadókon keresztül felveszi a Magyar Képviselettel a kapcsolatot. Kapcsolatfelvétel esetén a szaktanácsadóval való személyes találkozó időpontjának egyeztetésére kerülhet sor.

Mivel sem az Üzemeltető, sem a Magyar Képviselet nem rendelkezik a vizsgálati eredmény megállapításához szükséges laboratóriummal, ezért a vízvizsgálat valamint a talajvizsgálat elvégeztethető az országban működő bármelyik akkreditált laboratóriumban. A laboratóriumi vizsgálatköltségeit a Felhasználónak kell viselnie, melyre vonatkozóan a számlát közvetlenül a laboratórium állítja ki. Ha a Felhasználó nem tudja, hogy melyik laboratórium szolgáltatását vegye igénybe, iránymutatást kérhet a szaktanácsadótól.

Az elkészült talajvizsgálati eredményeket a laborok megküldik a Magyar Képviselet és a Felhasználó részére is.A laboratóriumi eredmények mellett a szaktanács elkészítéséhez szükséges egyéb információkat a szaktanácsadók beszerzik a Felhasználóktól és ezen adatok birtokában készítik el azt.

A szaktanács magába foglalja a Felhasználó által biztosított víz illetve talajminta alapján az adott helyszínen termeszteni kívánt növény szükségleteinek kielégítésére vonatkozó leg optimálisabb, részletes és pontos javaslatot Everris termékek felhasználásával.

Az elkészített szaktanácsot nyomtatott vagy digitális formában adják át a szaktanácsadók a Felhasználónak és az átadáskor részletes szakmai konzultációra is sor kerül a szaktanács tartalmára vonatkozóan.

A szaktanácsban ajánlott termékek felhasználásának feltételeit, körülményeit a sem az Üzemeltetőnek, sem a Magyar Képviseletnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ha a szaktanácsadás megtörtént, a szaktanácsadó mindenképp azt javasolja a Felhasználónak, hogy első lépésként egy kisebb felületen végezzen próbakezelést. Ha a próbakezelés során bármilyen probléma adódna, a2. pontban feltüntetett telefonszámon a Felhasználó rövid időn belül vegye fel a kapcsolatot a Magyar Képviselettel.

           4.1.Szaktanácsra vonatkozó felelősségi szabályok

Ha a Felhasználó a szaktanácsban foglaltaktól eltérő módon használja fel a szaktanácsadó által javasolt terméket(et) és ez kárt okoz a növény, termés, víz és a talaj vonatkozásában, akkor a Felhasználót ilyen módón ért károkért sem az Üzemeltető, sem a Magyar Képviselet semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyen esetben a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a szaktanácsban foglaltak szerint járt el. A Magyar Képviselet szaktanácsadói nem tudják garantálni, hogy az általa elkészített szaktanácsban leírtak teljes mértékben teljesülnek valamint hogy az abban foglaltak teljes betartása mellett a szaktanácsban leírt eredmény maradéktalanul elérhető, hiszen a termékek hatását számtalan egyéb és kiszámíthatatlan tényező is befolyásolja, melynek alakítására sem az Üzemeltetőnek, sem a Magyar Képviseletnek   nincs ráhatása. Ilyen egyéb tényező az eső, a hó vagyis a talajt érő környezeti hatások.

5                   Közös szabályok

5.1. Termékek

A Honlapon elhelyezett termékismertetők csak tájékoztató jelleggel kerültek elhelyezésre, hiszen azok felhasználása és eredményessége számtalan egyéb tényezőtől függ, melyhez többek között szükséges a víz- és talajvizsgálatok elvégzése.

A Honlap nem webáruház és offline üzletet se tart fennt az Üzemeltető illetve a Magyar Képviselet, tehát a termékek megvásárlására sem az Üzemeltetőnél, sem a Magyar Képviseletnél nincs lehetősége a Felhasználónak, hiszen a főprofil a szaktanácsadó szolgáltatás nyújtása.

A termékek ismertetői és az abban foglalt javaslatok tájékoztató jellegűek, ezért a termékek tárolásával, szállításával, a csomagolás megsemmisítésével kapcsolatban nem tartalmaznak teljes körű információkat a Felhasználó számára. Azonban a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben meghatározott rendelkezések megtartásával kell a Felhasználónak a termékeket tárolnia, csomagolnia, felhasználnia oly módon, hogy ezzel elkerülje azt, hogy magának vagy más személynek egészségkárosodást, illetve környezetszennyezést vagy –károsodást okozzon.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlapon megtalálható termékek olyan felhasználásáért, amellyel kapcsolatban a Felhasználó nem kért szaktanácsot és csak a honlapon elhelyezett tájékoztató alapján kezelte a kérdéses területet.

5.2. Panaszügyintézés

Honlap használatával kapcsolatban felmerült panasz tekintetében a Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetőhöz fordulhat panasszal az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül, illetve panaszt tehet a Magyar Képviselet 2. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén. A Magyar Képviselet a Felhasználó panaszát a megérkezést követően azonnal továbbítja az Üzemeltető felé, aki legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja ésérdemben válaszol a Felhasználó kifogására.

Felhasználóa szaktanáccsal vagy a Magyar Képviselet tevékenységével kapcsolatos kifogást a2. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja és - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

           Panaszügyintézés ideje, módja

Az Üzemeltető illetve a Magyar Képviselet a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a1.és 2. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken (email és telefon) hétköznapokon 09:00 – 17:00 óráig fogadja.

           Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználónak a következő jogérvényesítési lehetőség állnak rendelkezésére.

Felhasználó panasszal fordulhat az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatban:

1.      Az Európai Fogyasztói Központ - Magyarország

1088 Budapest, József körút 6.

Telefonszám: 06-1-459-48-32

E-mail:[email protected], illetve

2.      Bíróság előtt érvényesítheti igényét.

Amennyiben a Magyar Képviselet és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az Magyar Képviselettel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználónak a következő jogérvényesítési lehetőség állnak rendelkezésére.

1.                 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal

                1088 Budapest, József krt. 6.

                                                      Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20

2.                 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

3.                   Bírósági eljárás kezdeményezése.

6                   Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

           Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Üzemeltető az ÁSZF módosítással kapcsolatban tájékoztatást tesz közzé a Honlapon. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

7                   Egyéb rendelkezések

           Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

           Bármilyen javaslat, ötlet vagy kép, melyet a termékek optimálisabb felhasználására, szaktanácsadási tevékenység fejlesztésére, Honlap fejlesztésére vonatkozóan az Üzemeltető vagy a Magyar Képviselet részére elküld a Felhasználó, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a küldött anyagot az Üzemeltető illetve a Magyar Képviselet további értesítés nélkül felhasználja. Kép beküldése esetén hozzájárul ahhoz, hogy azt az Üzemeltető illetve a Magyar Képviselet felhasználhassa Szolgáltatásának bemutatásaként.

8                   Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.05.01