15% hogere opbrengst bij aardappel met Agrocote Max

  • Whastsapp

De gecontroleerd vrijkomende meststof Agrocote Max is getest in een proef bij het proefstation voor precisielandbouw van Van Den Borne Aardappelen. De voortgang en resultaten werden nauwkeurig gemeten met behulp van drones, bodemscans en tests van de waterkwaliteit en biomassa. Het veld met Agrocote Max leverde de hoogste opbrengst op. Deze was 14% hoger dan die van het veld met een nitrificatieremmer (DMPP) en die van het veld dat een standaardbehandeling kreeg met conventionele meststoffen.

Jacob van den Borne legt uit hoe de proef was opgezet.

Meer weten over Van Den Borne? Ga naar de website of volg Van Den Borne op Facebook.