± 20% hogere opbrengst bij rijst met de gecontroleerd vrijkomende meststof Agromaster

  • Whastsapp

Belangrijkste conclusies 

  • Met Agromaster nam zowel het aantal pluimen per m2 als de opbrengst in beide grondsoorten aanzienlijk toe
  • Eén basistoepassing van Agromaster bood betere resultaten dan drie gesplitste toepassingen van traditionele meststoffen; de opbrengst nam met 19-22% toe
  • De bruto-inkomsten van de landbouwer namen met Agromaster met zo'n 22-27% toe.

OPZET VAN DE PROEF

Doelstelling:         
aantonen dat het gebruik van Agromaster als 100% basismeststof leidt tot een betere opbrengst dan de telerspraktijk, waarbij drie meststoffen apart van elkaar worden toegediend

Wanneer:                
zaaien: 05-05-2015                              
Oogsten, proef 1: 08-10-2015, bij een korrelvochtigheid van 14,8% / proef 2: 02-10-2015, bij een korrelvochtigheid van 20,5%

Proefstation:
Proef 1: IRTA, Amposta, Catalonië, Spanje
Proef 2: Illa de Riu, St. Jaume, Catalonië, Spanje

Gewas:                  
rijst, ras Gleva

Bodemtype:           
Proef 1: zilte zeeklei. 61,7% slib, 34,3% klei en 4,0% zand
Proef 2: zandleem. 85,9% zand, 8,4% slib en 5,7% klei

Beoordelingen:    
pluimen en totale opbrengst

BEHANDELINGEN

 

Behandeling

Formule

Meststofeenheden, kg/ha

Stadium

N

P2O5

K2O

ICL SF

Agromaster 30-8-11

4-5M (70% gecoate N)

160

42

58

Voor het zaaien

Totaalaantal eenheden voor ICL SF-behandeling =

160

42

58

 

Telerspraktijk

Ureum + superfosfaat + kaliumsulfaat

53

42

58

Voor het zaaien

Ammoniumsulfaat

53

 

 

Begin van de uitstoeling

Ammoniumsulfaat

53

 

 

Pluimvorming

Totaalaantal eenheden voor behandeling volgens telerspraktijk =

160

42

58

 

 

Economische evaluatie

Agromaster

Telerspraktijk

Toename met ICL SF-behandeling

Rijstprijs (€/MT)

€ 300

€ 300

 

Totale opbrengst proef 1 (MT/ha)

9,32

7,84

19%

Totale opbrengst proef 2 (MT/ha)

7,23

5,94

22%

Bemestingskosten (€/ha)

€ 373

€ 295

 

Arbeidskosten voor twee extra bijbemestingstoepassingen

 

€ 70

 

Bruto-inkomsten proef 1 minus meststofkosten

€ 2.423

€ 1.987

22%

Bruto-inkomsten proef 2 minus meststofkosten

€ 1.796

€ 1.417

27%

Waarom presteert Agromaster beter?

  • Met CRF's leveren we voldoende stikstof om gedurende de gehele vegetatieve-groeifase tegemoet te komen aan de voedingsbehoefte van de plant. Hierdoor ontwikkelt de plant zich beter.
  • Door het aantal toedieningsmomenten terug te brengen van drie naar één wordt voorkomen dat het stikstofgehalte in de bodem tijdelijk heel hoog is. Het resultaat? Een evenwichtige voeding, gezondere planten en minder ongewenste en onnodige vegetatieve groei.