Aanbevelingen voor efficiënte bladbemesting

 • Whastsapp

Aanbevelingen bladbemesting

Bladbemesting houdt in dat de voedingsstoffen door middel van spuiten worden toegediend aan de plantbladeren en -stelen en zo worden opgenomen.

De waargenomen effecten van bladbemesting zijn hogere opbrengsten, betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen, verbeterde weerstand tegen droogte en betere kwaliteit van het gewas. De reactie van de plant verschilt per soort, vorm van de meststof, concentratie en frequentie van de toediening, en is bovendien afhankelijk van de groeifase van de plant. Bladbemesting wordt vaak gepland tijdens specifieke vegetatieve groeifasen of fruitvormingsfasen, waar de meststofformule op wordt afgestemd. De hoeveelheid voedingsstoffen die planten via bladbemesting kunnen opnemen, is beperkt en over het algemeen veel minder dan hun totale voedingsbehoefte.

Bladbemesting dient daarom te worden toegepast als een aanvullende bemestingsvorm. Het is geen vervanging voor de basisbemesting.

Bladbemesting mag niet worden beschouwd als vervanging voor een goed bodembemestingsprogramma

 

Aanbevelingen voor efficiënte bladbemesting:

 • De beste tijdstippen voor bladbespuiting zijn vroeg in de ochtend en laat in de middag, wanneer de luchtvochtigheid hoger is en de turgor van de bladeren maximaal is, met hun cellen vol water.
 • Voer geen bladbespuiting uit tijdens de warmere uren van de dag; bij hoge temperaturen is de opname zeer slecht
 • en worden planten mogelijk blootgesteld aan stress of verbranden ze.
 • Dauwvorming na bladbemesting is een belangrijk hulpmiddel voor langdurigere doordringing, omdat de meststoffen opnieuw worden opgelost in de dauw die op de bladeren verzamelt.
 • Het bespuiten moet plaatsvinden bij zo min mogelijk wind. Dit is met name belangrijk bij fijn vernevelde spuitoplossingen die snel verwaaien.
 • Voer de bespuiting altijd uit bij een voldoende vochtige bodem. Er is dan sprake van hoge turgor in de bladeren, die daardoor niet gevoelig zijn voor waterstress. Overweeg om de dag voor de bespuiting te irrigeren.
 • Voer geen bladbespuiting uit net voordat het gaat regenen of vlak voor beregening om te voorkomen dat het gespoten materiaal wegspoelt.
 • De optimale pH voor een spuitvloeistof voor bladbespuiting is licht zuur (5 ± 0,5).
 • Het gebruik van een geschikte wetting agent of oppervlakteactieve stof verlaagt de oppervlaktespanning van de druppels spuitvloeistof,
 • wat de druppels beter verdeelt, het bevochtigde oppervlak vergroot, verbranden/verschroeien van de bladeren vermindert en de opname van het product bevordert. Controleer altijd of de oppervlakteactieve stof compatibel is met de bladmeststof.
 • Zorg voor een volledig oplosbare meststof. Er is geen speciale apparatuur nodig – vloeistoffen voor bladbemesting kunnen worden
 • verspoten met behulp van conventionele spuitapparatuur, zoals een ventilatorspuit, rugspuit,
 • handdrukspuit, luchtspuit etc.
 • Selecteer voor elk gewas het correcte spuitvolume en de juiste spuitdruk. Het juiste spuitvolume is cruciaal om het volledige bladerdak van de planten te kunnen behandelen.