Anthracnose, basale rot

 • Whastsapp

Probleem: anthracnose, basale rot
Grassoorten waarin het probleem zich voordoet: diverse soorten straatgras (Poa annua)
Symptomen: rood- en zwartverkleuring van jonge blaadjes

Omstandigheden die de ontwikkeling van de ziekte kunnen bevorderen

 • Omgevingsstress is de belangrijkste aanleiding voor de ontwikkeling van deze ziekte.
 • Droogtestress.
 • Slechte groeiomstandigheden in het algemeen (schaduw en slechte afwatering).
 • Agressief onderhoud, zoals extreem kort maaien of intensief verticuteren.
 • Inklinking.

 

Beheerstrategie om de kans op een aanval te verminderen

 • Houd het gras gezond door voldoende voedingsstoffen toe te dienen, vooral tegen het einde van het groeiseizoen.
 • Het gebruik van langzaamwerkende meststoffen laat in het seizoen kan helpen te zorgen dat het gras ook in het najaar voldoende voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft en gezond blijft.
 • Maai het gras niet te kort, zeker niet in het najaar als de groei afneemt.
 • Beperk behandelingen die het gras beschadigen (bijv. verticuteren), vooral tijdens perioden van stress.
 • Belucht de bodem om inklinking tegen te gaan en het zuurstofgehalte in de bodem te verbeteren.
 • Beperk de hoeveelheid straatgras in de grasmat door middel van doorzaaien en met een geschikte onderhoudsstrategie voor de lange termijn.
 • Irrigeer 's ochtends vroeg om te voorkomen dat het gras 's nachts lang nat blijft.
 • Gebruik een goed penetrerende wetting agent om te zorgen dat het water door de bovenste bodemlagen kan dringen en het oppervlak en de grasmat droog blijven.
 • Gebruik fungiciden als onderdeel van uw iTurf-programma. Wees u er daarbij wel van bewust dat u het risico loopt resistentie tegen een hele groep chemische middelen te veroorzaken door regelmatig gebruik van fungiciden.

   

De behandeling van anthracnose met fungiciden
Anthracnose kan zeer veel schade veroorzaken. Het aangetaste gras moet worden behandeld met een fungicide om te voorkomen dat het speeloppervlak wordt verstoord, met name in het najaar. Als de ziekte het stadium van basale rot heeft bereikt, verandert het doel van de behandeling met fungiciden van bestrijding in voorkomen van verdere aantasting.
Door de fungicide in een tank te mengen met vloeibare meststoffen, kan het herstel worden bevorderd.

Goedgekeurde fungiciden voor de bestrijding van anthracnose zijn:

 • Heritage
 • HeritageMaxx
 • BannerMaxx
 • Instrata
 • MedallionTL
 • Headway