Anthracnose, Foliar Blight

 • Whastsapp

Probleem: anthracnose, Foliar Blight
Grassoorten waarin het probleem zich voordoet: alle grassoorten
Symptomen: verkleuren van bladeren en scheuten, optreden van droogtestress of lichte verbranding

Omstandigheden die de ontwikkeling van de ziekte kunnen bevorderen

 • Deze ziekte gedijt goed onder stressvolle omstandigheden zoals lage vruchtbaarheid, stress door hoge temperaturen, te kort maaien, een slechte afwatering, inklinking en intensieve betreding.
 • De ontwikkeling van de ziekte wordt bevorderd door een hoge vochtigheid, schaduw en alle factoren die ertoe leiden dat het gras nat blijft. Conidiën (sporen) kunnen worden verspreid door wind, water of machines.
 • Zeer kort (korter dan 3 mm) of intensief maaien en verticuteren verhogen het risico op aantasting.

Beheerstrategie om de kans op een aanval te verminderen

 • Houd het gras gezond door voldoende voedingsstoffen toe te dienen.
 • Het gebruik van langzaamwerkende meststoffen laat in het seizoen kan helpen te zorgen dat het gras ook later in het jaar voldoende voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft.
 • Maai het gras niet te kort.
 • Beperk behandelingen die het gras te zeer beschadigen (bijv. verticuteren), vooral tijdens perioden van stress
 • Belucht de bodem om inklinking tegen te gaan en het zuurstofgehalte in de bodem te verbeteren.
 • Beperk de hoeveelheid straatgras in de grasmat door middel van doorzaaien en met een geschikte onderhoudsstrategie voor de lange termijn
 • Irrigeer 's ochtends vroeg om te voorkomen dat het gras 's nachts lang nat blijft.
 • Gebruik een goed penetrerende wetting agent om te zorgen dat het water door de bovenste bodemlagen kan dringen en het oppervlak droog blijft.
 • Gebruik fungiciden als onderdeel van uw iTurf-programma. Wees u er daarbij wel van bewust dat u het risico loopt resistentie tegen een hele groep chemische middelen te veroorzaken door regelmatig gebruik van fungiciden.

De behandeling van anthracnose met fungiciden
Anthracnose kan zeer veel schade veroorzaken. Het aangetaste gras moet worden behandeld met een fungicide om te voorkomen dat het speeloppervlak wordt verstoord, met name in het najaar. Als de ziekte het stadium van basale rot heeft bereikt, verandert het doel van de behandeling met fungiciden van bestrijding in voorkomen van verdere aantasting. Door de fungicide in een tank te mengen met vloeibare meststoffen, kan het herstel worden bevorderd.

Geschikte producten om het gras gezond te houden:

 • Sierraform GT
 • Greenmaster Pro-Lite
 • Greenmaster Liquid
 • H2Pro

Preventieve strategie (uitsluitend bedoeld als richtlijn)

Curatief programma (uitsluitend bedoeld als richtlijn)