Belangrijke parameters voor de komkommerteelt

  • Whastsapp

Komkommer

Dit gewas groeit beter bij warme temperaturen en een hoge lichtintensiteit. Het ontwikkelt zich het best in zanderige of goed gestructureerde organische bodems. Het is bestand tegen licht zure bodems met een pH >5,5 en is gevoelig voor een hoog zoutgehalte.

Er moet extra aandacht worden besteed aan N-voeding, omdat een tekort aan dit element kan leiden tot misvormde vruchten. Komkommerplanten hebben veel kalium en calcium nodig. Hoewel er ongeveer evenveel calcium als stikstof nodig is, is er zo'n 80% meer kalium nodig.