Belangrijke parameters voor de paprikateelt

  • Whastsapp

Paprika

Dit gewas groeit goed bij nachttemperaturen tussen de 16 en 18°C en dagtemperaturen tussen de 20 en 25°C.

Paprika groeit het beste op zanderige, leemachtige goed gedraineerde bodems met een pH tussen 6 en 6,8. De plant heeft al vroeg in het groeiseizoen grote hoeveelheden stikstof nodig, en na de vruchtzetting moet nog extra stikstof worden toegediend. Daarnaast heeft dit gewas veel kalium en calcium nodig. Paprika verbruikt ongeveer 50% meer kalium dan stikstof. Een calciumtekort leidt onvermijdelijk tot neusrot.