Belangrijke parameters voor de teelt van peen

  • Whastsapp

Peen

Het wortelgestel van peen groeit optimaal bij 15-18°C. Voor een optimale scheutgroei zijn iets hogere temperaturen nodig. Peen bloeit bij lage temperaturen. Dit gewas gedijt goed op een lichte, steenvrije, goed gedraineerde, vruchtbare organische bodem. Rijke zanderige veengronden zijn ideaal en bieden de beste omstandigheden voor de wortels om diep in de bodem door te dringen en zich te ontwikkelen. Voor een ideale ontwikkeling moet de pH van de bodem tussen de 6,5 en 7,5 liggen. Peen heeft veel kalium en calcium nodig. Ze hebben drie keer zoveel kalium en twee keer zoveel calcium nodig als stikstof.


Kalium zorgt voor stevige, zoete wortelen, terwijl een teveel aan stikstof leidt tot vertakkingen en harige, vezelige wortelen.