Bemesting van fruitbomen in kwekerijen

  • Whastsapp

Fertigatie bij de productie van fruitbomen


Druppelbemesting of fertigatie is de snelste en efficiëntste manier om planten via water van voedingsstoffen te voorzien. Hiermee kan de hoeveelheid voedingsstoffen rond het wortelstelsel nauwkeurig worden gedoseerd. Daarnaast kan de dosering van meststoffen snel worden aangepast aan de groeifasen van de plant en de weersomstandigheden.

Op het 650 ha grote bedrijf van Anne en Richard Nowakowski, “Arno”, worden jaarlijks honderdduizenden fruitbomen en meer dan 1.000.000.000 onderstammen voor enting geproduceerd. Arno is opgericht in 1987. Het belangrijkste gewas is appel (80%). Daarnaast worden er ook kersen- en perenbomen gekweekt. Gezien de intensieve productie is fertigatie cruciaal. De eigenaar, Richard Nowakowski, is een groot voorstander van fertigatie en was bereid enkele vragen te beantwoorden. Hieronder kunt u het interview van ICL Polen over Arno lezen. Met 660 ha is Arno een van de grootste fruitboomkwekerijen in Europa. Jaarlijks produceren ze zo'n 600.000 fruitbomen, aangevuld met 1.000.000.000 vegetatieve en 300.000 generatieve onderstammen.

Sinds wanneer dient u meststoffen toe via fertigatie?
Fertigatie is al drie jaar de belangrijkste bemestingsmethode op ons bedrijf, uiteraard in combinatie met bijbemesting met NPK-korrels en bladbesproeiing (in beperkte mate). Door middel van fertigatie kunnen we de hoeveelheden voedingsstoffen systematisch en voortdurend controleren. Iedereen die hoogwaardige producten wil produceren in grote hoeveelheden zou moeten overwegen om een fertigatiesysteem op te zetten. Dit is vooral belangrijk wanneer op lichte zandgrond wordt geproduceerd, aangezien planten daarin geen grote hoeveelheden voedingsstoffen en water kunnen vasthouden.

Hoe gaat u in de kwekerij om met moeilijke weersomstandigheden?

Dankzij fertigatie zijn we er dit jaar toch in geslaagd hoogwaardige containerplanten te produceren, ondanks het feit dat het een zeer moeilijk jaar was. Mei en juni waren bijzonder nat, terwijl juli juist uitzonderlijk droog was. Droogte is altijd goed op te vangen, omdat we de concentratie van de voedingsstoffen kunnen verlagen en regelmatig bij kunnen sturen. Bij overvloedige regen wordt het echter een ander verhaal, aangezien onze machines dan niet kunnen rijden terwijl de planten dan alleen met snelwerkende meststoffen van voedingsstoffen en alle benodigde mineralen kunnen worden voorzien. Dankzij fertigatie hebben we dit moeilijke jaar toch positief kunnen afsluiten.

Welke meststoffen gebruikt u voor fertigatie?
In mijn kwekerij gebruik ik fertigatiemeststoffen van ICL: Solinure GT.
We hebben voor dit product gekozen vanwege de uitstekende oplosbaarheid en zuiverheid van de grondstoffen, omdat onze planten goed reageren op deze meststoffen en omdat wij veel vertrouwen hebben in ICL en hun vertegenwoordigers. Ik hoef niet verder te zoeken, want deze producten zijn al gecontroleerd.

Bij fertigatie is water heel belangrijk. Wat voor soort water gebruikt u?
De waterkwaliteit is altijd belangrijk; niet alleen bij fertigatie, maar ook bij andere agronomische behandelingen zoals bespuitingen met chemische middelen. Daarom analyseren we niet alleen de bodem, maar wordt ook het water grondig geanalyseerd. Bij fertigatie gebruiken we hard water met een pH > 7,5. Om de pH te verlagen gebruiken we fosforzuur of salpeterzuur, afhankelijk van de groeifase van de planten en hun voedingsbehoeften.

Hoe vaak voert u een bodemanalyse uit?
Een gedetailleerde analyse van de bodem is standaard op het bedrijf. Voordat we nieuwe gewassen aanplanten, wordt alles getest. Op basis van de uitslagen bepalen we het bemestingsprogramma. Dankzij onze voortdurende samenwerking met het Tuinbouwinstituut kunnen we de optimale meststoffendosering ontwikkelen die is afgestemd op de huidige toestand van de planten en de weersomstandigheden. Gedurende het hele groeiseizoen houden we het vocht- en voedingsstoffengehalte in de bodem en de algehele conditie van de planten in de gaten. Observatie is heel belangrijk.

Dient u nog andere producten toe via fertigatie?
Dit jaar hebben we voor het eerst een nieuwe meststof gebruikt, Solinure FX. Deze lijn bevat producten met een verzurend effect. Met dit product zagen we een duidelijke verbetering in de gezondheid en groei van de planten. Alle bomen doen het even goed, terwijl er in voorgaande jaren altijd plekken waren waar de bomen veel minder goed groeiden. Dit seizoen hebben we dit niet gemerkt. De vegetatieve groei verloopt sneller, zelfs in deze extreme weersomstandigheden. Ondanks de overvloedige regenval in mei en juni en de droogte in juli hebben we een prima eindresultaat weten te behalen.

Hebt u naast fertigatie ook bladbemesting toegepast?
Hoewel fertigatie ideaal is om planten snel van alle essentiële voedingsstoffen te voorzien, mesten we nog steeds bij met NPK-korrels. Elke bemestingsmethode – bijbemesting, bladbemesting, fertigatie – heeft zo zijn voor- en nadelen. Wij proberen de meest optimale situatie voor de planten te creëren door deze drie methodes te combineren. Bladbemesting is een zeer belangrijk onderdeel van het voedingsstoffenprogramma, omdat tekorten op deze manier snel kunnen worden aangevuld. Via de bladeren worden voedingsstoffen tien tot dertig keer sneller opgenomen dan via de wortels. Daardoor is het effect van bladbemesting direct zichtbaar. In mijn kwekerij gebruiken we al jaren Agroleaf Power. Dit zijn heel goede producten en het effect is direct zichtbaar. Een mooi voorbeeld is de plantage van Wangenheim Plum, waar we per ongeluk twee rijen niet hebben bespoten. Het verschil is heel duidelijk te zien. De planten die zijn behandeld met Agroleaf Power zijn bijna twee keer zo hoog als de planten in de rijen die geen Agroleaf Power toegediend hebben gekregen. Dit bewijst dat bladmeststoffen echt wel nuttig zijn.