Betere stikstofgebruiksefficiëntie met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

  • Whastsapp

Tegenwoordig is er in de duurzame landbouw veel behoefte aan efficiënte bemestingspraktijken om aan de wet- en regelgeving te voldoen en om stikstofverliezen tot een minimum te beperken. Telers moeten dringend oplossingen vinden om de stikstofgebruiksefficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd stikstofverliezen te verminderen.

Gecontroleerd vrijkomende (gecoate) meststoffen zijn relatief nieuw voor de landbouw en bieden een voorspelbare en consistente afgifte van voedingsstoffen gedurende een bepaalde periode. Aangezien het stikstof bij dit soort meststoffen dagelijks vrijkomt in kleine hoeveelheden die zijn afgestemd op de stikstofbehoefte van de plant, zijn ze een ideaal hulpmiddel om nutriëntenverliezen terug te dringen en de stikstofgebruiksefficiëntie te optimaliseren (Diara et al., 2014; Terlingen et al., 2016).

Wij hebben de efficiëntie van onze E-Max-coatingtechnologie aan een test onderworpen in een uitspoelingsproef met tomaat. Het gebruik van gecoate stikstof als basismeststof had een duidelijk effect:

  • Minder stikstofverliezen
  • Een hogere opbrengst
  • Een betere stikstofgebruiksefficiëntie

 Klik hier voor meer informatie over onze E-Max-technologie.