Betredingstolerantie

  • Whastsapp

Betredingstolerantie

  • Gras dat veel wordt belast, is vatbaar voor slijtage en heeft een verhoogd risico op ziektes.
  • Gras dat veel wordt belast, is vatbaar voor slijtage.
  • Slijtage veroorzaakt zowel esthetische schade als een slechte speelkwaliteit.
  • Slijtage- en kale plekken bieden onkruid de kans om te groeien.
  • Op plekken waar de dichtheid van het gras lager is, is de bodem ook minder stabiel, wat tot meer problemen kan leiden.


Maatregelen

  • Versterk het gras en vermijd zwakke, overmatige groei.
  • Zorg voor goede voeding voor een gezonde grasgroei om de betredingstolerantie te verhogen. Zorg voor een goede voeding om het herstel te bevorderen.
  • Verminder vocht op het grasoppervlak bij natte omstandigheden. Gebruik slijtagetolerante grasrassen.
  • Voorkom betreding zoveel mogelijk en wissel gebruiksgebieden af.