Black layer

 • Whastsapp

Black Layer

Probleem
Black Layer
Waardplanten Alle grassoorten
Symptomen
Een zwarte laag in de bodem in of onder de wortelzone. Het gras dat boven deze zwarte laag groeit, kan minder gezond zijn doordat de wortels worden aangetast Als u een grondmonster neemt met een grondboor, is de aangetaste zone zwart gekleurd en komt de geur van rotte eieren vrij

Achtergrondinformatie

 • Black Layer kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het gras. Het is belangrijk te begrijpen wat Black Layer veroorzaakt en te weten wat u kunt doen om dit probleem te bestrijden en in de toekomst te voorkomen.
 • Black Layer doet zich alleen voor in anaerobe bodemomstandigheden. Het wordt veroorzaakt door een fysieke toestand van de bodem.
 • Als er problemen zijn met de afwatering, is de kans groot dat er anaerobe omstandigheden ontstaan die het ontstaan van Black Layer bevorderen.
 • Anaerobe bacteriën produceren waterstofsulfidegas, dat naar rotte eieren ruikt.
 • Waterstofsulfide is giftig voor de wortels van grasplanten.
 • Waterstofsulfide reageert chemisch met metalen elementen zoals ijzer (Fe), waardoor zwarte afzettingen ontstaan, die lagen in de bodem vormen.


Maatregelen

 • Bij de bestrijding van Black Layer is het essentieel dat om de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet de symptomen.
 • Gebruik voor de wortelzone materiaal van hoge kwaliteit.
 • Beperk het aantal lagen in het bodemprofiel door middel van een geschikte topdressing en mechanisch werken.
 • Beperk viltvorming met een geprogrammeerde aanpak. Beperk inklinking en voorkom een gebrekkige gasuitwisseling.
 • Gebruik een penetrerende wetting agent om te zorgen dat het water kan doordringen tot de wortelzone.
 • Zwavel veroorzaakt geen Black Layer. Zwavel is een belangrijk voedingselement voor gras. Kaliumnitraat voorkomt geen Black Layer. Voortdurend gebruik van kaliumnitraat kan leiden tot deflocculatie van de bodem, waardoor het risico op Black Layer toeneemt (J.B. Beard).
 • Zet het normale programma voort, maar zorg voor goede teeltpraktijken.