De productie van hoogwaardige aardbeien

  • Whastsapp

De ins en outs van de aardbei

De productie van aardbeien is niet eenvoudig en de concurrentie tussen de verschillende teeltgebieden is groot. Kenmerken zoals glans, consistentie, aroma, zoetheid, zuurgraad en natuurlijk authenticiteit zijn essentieel. Er zijn allerlei omgevingsfactoren die hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur, irrigatiewater met een lage geleidbaarheid (EC), bodemdrainage, blootstelling aan wind en/of de specifieke kenmerken van het ras.

Maar daarnaast moeten producenten zelf goed weten wat ze doen als het gaat om het beschermen en bemesten van het gewas. Aardbei is pas vanaf een productie van minimaal 600 gram per plant winstgevend, en om genoeg vraag naar de aardbeien te generen, moeten de aardbeien van goede of zelfs uitstekende kwaliteit zijn. Niets kan aan het toeval worden overgelaten, want hoewel aardbei bij goede teeltpraktijken grote en goede vruchten produceert, is het tegelijkertijd een veeleisend, kwetsbaar en gevoelig gewas.

Aardbei is een uitdagend gewas. Onderstaande kenmerken verklaren waarom dit gewas zo complex is.

Zoutgehalte

Aardbei is zeer gevoelig voor veranderingen in het zoutgehalte. Daarom is het belangrijk om de EC van de voedingsoplossing en de bodem of het substraat voortdurend in de gaten te houden. Als het zoutgehalte tijdens de productiefase tot onder de 1,1 ms/cm zakt, heeft dit direct gevolgen voor de kwaliteit van de vruchten (minder goede smaak en slechte consistentie). Stijgt de EC-waarde echter tot boven de 1,7 ms/cm, dan neemt de opbrengst af (bij 1,9 ms/cm kan de opbrengst tot 20% en 25% lager liggen). Extreme EC-waarden moeten dan ook worden vermeden, met name in de eerste fase na het aanplanten. Vanaf de tweede week tot het begin van de bloei moet worden gestuurd op een EC-waarde van 1,2/1,3 ms/cm; vanaf de bloei tot aan het einde van de pluk wordt een EC van 1,5 ms/cm aanbevolen.

pH

Aardbei geeft de voorkeur aan een licht zure bodem (pH 5,5-7). Bij teelt in alkalische omstandigheden (pH >7,5-8), zijn sommige rassen vatbaar voor ijzertekorten. Met bronwater dat rijk is aan bicarbonaten (HCO3 >100 mg/l) is het noodzakelijk om de EC te verlagen zodat P, Zn en Ca kunnen oplossen, aangezien deze voedingselementen anders niet meer beschikbaar zijn voor het gewas.

Irrigatie

Ook wat irrigatie betreft moeten extremen worden vermeden: al bij kortdurende droogte kan de productie van de vruchten stagneren, en bij te veel water neemt de hoeveelheid zuurstof in de wortels af en wordt het gewas vatbaarder voor schimmels. Om ophoping van zouten tegen te gaan (wat bij warmte onder invloed van de capillariteit toeneemt) is het aan te bevelen om de aardbeien op een zeer goed gedraineerde grond te telen, om zo nu en dan het gebied waar het gewas wortelt te kunnen spoelen.

Fertigatie

Voor een goede fertigatie moet allereerst het water een EC-waarde van 0,9 ms/cm of minder hebben. Ten tweede is de zuiverheid belangrijk, net als meststoffen met een lage EC. Bij de bereiding van de voedingsoplossing moet rekening worden gehouden met de wateranalyse. De voedingsstoffen kunnen worden toegediend via een voedingsoplossingen met wateroplosbare basismeststoffen (oplossing A-B) of via een kant-en-klare wateroplosbare NPK-meststof. Als een wateroplosbare NPK-meststof wordt gebruikt en het water hard en rijk aan bicarbonaten en calcium is, moet de meststof een sterk verzurend effect hebben en extra P, Fe en sporenelementen bevatten. Bij neutraal of licht hard water moet daarentegen een wateroplosbaar product worden gebruikt dat alle voedingselementen bevat, waaronder Ca en Mg.

Ter indicatie: de totale hoeveelheid toe te dienen meststof – kg/hectare – gedurende de gehele teeltcyclus van aardbei is als volgt:

N P2O5 K2O CaO MgO
130-150 50-70 260-300 100-120 40-60

Het bemesten van aardbeiplanten

Voor het bemesten van aardbeiplanten zijn wateroplosbare meststoffen met bepaalde eigenschappen nodig. Met name de volgende aspecten zijn heel belangrijk:

  • Een lage elektrische geleidbaarheid
  • Het vermogen om het aantal bicarbonaten in het water te verminderen
  • Een heftige reactie op zuur
  • Gebaseerd op uiterst zuivere grondstoffen

Daarom raden de experts van ICL Specialty Fertilizers aardbeientelers desgevraagd altijd het gebruik van Agrolution aan. Agrolution is een complete lijn technisch geavanceerde wateroplosbare meststoffen die bijzonder geschikt zijn voor aardbeien.

 Waarom Agrolution voor aardbeien?

  • Eenvoudig in gebruik
  • Zeer compleet en geschikt voor alle soorten water: een alles-in-éénoplossing.
  • Twee, hooguit drie producten nodig gedurende de gehele teeltcyclus

Voor het gemak van de teler zijn er producten specifiek voor hard water en producten voor normaal en licht alkalisch water.

Hard water:

 

Normaal water, licht alkalisch: 

Beide lijnen hebben een verzurend effect op de voedingsoplossing en maken fertigatie met verschillende meststoffen in één tank mogelijk. Dit geldt zowel voor aardbeien die op substraat worden geteeld als voor aardbeien in de volle grond. Agrolution-producten maken een gecontroleerde toediening van calcium mogelijk; de verschillende beschikbare formules zijn onderzocht om de continue aanvoer van dit element naar de aardbeien te garanderen.

Calcium wordt als volgt geleverd:
Direct Indirect
Formules van 2% tot 14% CaO Formules die het calcium dat in het irrigatiewater aanwezig is beschikbaar maken in de vorm van calciumbicarbonaat

Hard water 10-50-10 + sporenelementen
(> 300 mg/l HCO3-)

22-10-7+MgO + sporenelementen
20-20-20 + sporenelementen
15-13-25 + sporenelementen
10-10-40 + sporenelementen
15-30-15 + sporenelementen

Neutraal of licht alkalisch water 
(<300 mg/l HCO3-)

14-7-14+14CaO + sporenelementen
12-6-29+7CaO + sporenelementen
14-8-22+5CaO+2MgO + sporenelementen
13-5-28+2CaO+2MgO + sporenelementen