Duurzame landbouw door middel van precisievoeding bij aardappel

  • Whastsapp

Belangrijkste conclusies

  • Met Agrocote Max nam de opbrengst met 26% toe t.o.v. de telerspraktijk
  • De inkomsten stegen met 33% na aftrek van de kosten voor stikstof, in vergelijking met de telerspraktijk

OPZET VAN DE PROEF

Doel
Aantonen dat er bij gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen van ICL minder stikstof hoeft te worden toegediend en/of hogere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd in vergelijking met de telerspraktijk
Wanneer
Zaaien: 05-04-2015
Oogsten: 17-10-2015
Waar
Interra Farm Ittre, België. Op een oppervlakte van 5 ha werd de helft van het perceel bemest met Agrocote Max. De andere helft werd bemest volgens de telerspraktijk.
Gewas
Aardappel, ras Bintje
Bodemtype
Leem
Beoordelingen
Opbrengst en formaat knollen. Beoordelingen uitgevoerd door Redebel

 

BEHANDELINGEN

Behandeling

Datum

Formule

Hoeveelheid

N

P2O5

K2O

Toediening

Telerspraktijk

10.4.15

Haspargit

0-4-16+16CaO+2MgO

2 ton

-

80

320

Basis

10.4.15

Ammoniumnitraat (vloeibaar)

800 kg

143

-

-

Basis

25.4.15

Ammoniumnitraat (vloeibaar)

400 kg

72

-

-

Bijbemesting

Agrocote Max

10.4.15

Haspargit

0-4-16+16CaO+2MgO

2 ton

-

80

320

Basis

10.4.15

Agrocote Max

44-0-0, 2-3M

490 kg

215

-

-

Basis

 

Economische evaluatie

Telerspraktijk

ICL-bemestingsplan

Aardappelprijs (€/ton)

€ 105

€ 105

Totale opbrengst (ton/ha)

52 ton/ha

67 ton/ha

Stikstofkosten (€/ha)*

€ 360/ha

€ 425/ha

Bruto inkomsten (€/ha)

€ 5.100/ha

€ 6.610/ha

Behandelingen:

Behandeling

Datum

Formule

Hoeveelheid

N

P2O5

K2O

Toediening

Telerspraktijk

10.4.15

Haspargit

0-4-16+16CaO+2MgO

2 ton

-

80

320

Basis

10.4.15

Ammoniumnitraat (vloeibaar)

800 kg

143

-

-

Basis

25.4.15

Ammoniumnitraat (vloeibaar)

400 kg

72

-

-

Bijbemesting

Agrocote Max

10.4.15

Haspargit

0-4-16+16CaO+2MgO

2 ton

-

80

320

Basis

10.4.15

Agrocote Max

44-0-0, 2-3M

490 kg

215

-

-

Basis