Hoe kunnen verstopte druppelaars in een fertigatiesysteem worden geopend?

  • Whastsapp

Hoe kan Nova PeKacid worden gebruikt om verstopte druppelaars in een fertigatiesysteem te openen?

Volg onderstaande instructies om verstopte druppelaars te openen met Nova PeKacid:

  • Nova PeKacid moet 15 minuten in het hele irrigatiesysteem worden toegepast
  • Bereken met behulp van het debiet hoeveel water er in 15 minuten door het irrigatiesysteem stroomt.
  • Gebruik maximaal 5 kg Nova PeKacid per kubieke meter water.

Voorbeeld:

Het debiet van het irrigatiesysteem is 6 m3 per uur => in 15 minuten stroomt er 1,5 m3 door het irrigatiesysteem

Als er per kubieke meter water 5 kg Nova PeKacid moet worden toegevoegd, moet er voor 1,5 m3 7,5 kg Nova PeKacid worden toegevoegd

(5 kg/m3 x 1,5 m3 = 7,5 kg)

 

Gebruiksaanwijzing:

  1. Zet het irrigatiesysteem in werking en verzeker u ervan dat het water alle druppelaars heeft bereikt.
  2. Voeg de juiste hoeveelheid Nova PeKacid toe volgens de bovenstaande berekening op basis van het debiet van uw irrigatiesysteem.
  3. Zorg dat het systeem na toediening van Nova PeKacid 30-45 minuten wordt gespoeld met water.

Bij ernstige verstoppingen kunnen de eindstoppen van de hoofdleidingen van het irrigatiesysteem worden verwijderd om ook de hoofdleidingen te spoelen!  

Opmerking:
Reinig het irrigatiesysteem bij eenjarige gewassen niet tijdens de teeltcyclus. Verstopte druppelaars kunnen voor het planten van het gewas of na de oogst worden geopend. Bij meerjarige gewassen (bijv. boomgaarden, wijngaarden) kunnen verstopte druppelaars het hele jaar door worden geopend.