Irrigatie zonder verstoppingen met Nova PeKacid

 • Whastsapp

Voorkom dichtgeslibde irrigatiesystemen met Nova PeKacid 

Alkalisch en hard irrigatiewater is moeilijk te beheren vanwege het hoge gehalte aan bicarbonaat, Ca en Mg. Deze micronutriënten vormen vaak onoplosbare verbindingen waardoor het irrigatiesysteem verstopt raakt. Het ontstaan van onoplosbare Ca- en Mg-verbindingen kan worden voorkomen door de pH van het irrigatiewater continu aan de zure kant te houden. Daarom voegen telers meestal zuren toe aan het irrigatiewater om de pH-waarde te verlagen. Met Nova PeKacid kan hetzelfde worden bereikt zonder extra behandelingen met gevaarlijke vloeibare zuren.

Nova PeKacid verzuurt de grond om bicarbonaten te neutraliseren en op te lossen en voorkomt zo problemen die verband houden met kalkafzetting en verstopping van leidingen en druppelaars in de gevoelige druppelirrigatiesystemen. Dit heeft vele voordelen, zoals een langere levensduur van irrigatiesystemen, een uniforme en efficiënte distributie van irrigatiewater en meststoffen, minder werk en minder gevaarlijke vloeibare zuren.

Nova PeKacid 0-60-20 is een zeer zure (pH = 2,2), volledig oplosbare meststof met fosfor (60%P2O5) en kalium (20%K2O) voor fertigatietoepassingen met irrigatiewater dat een hoog bicarbonaatgehalte heeft.

Nova PeKacid is een vast zuur in droge vorm dat de voordelen en doeltreffendheid van fosforzuur combineert met het gemak en de veiligheid van een vaste kristallijne meststof. Nova PeKacid wordt aanbevolen voor elk fertigatiesysteem voor gewassen in de vollegrond of in hydrocultuur, en is zeer geschikt voor gebruik in gemengde of volledig oplosbare meststoffen om calcium, magnesium en micronutriënten toe te voegen aan gemengde meststoffen.

Door de hoge zuurgraad ontstopt Nova PeKacid verstopte druppelaars en bevordert het product de opname van voedingsstoffen. Het is een zeer efficiënt verzurend product dat een neutraliserend vermogen van 240 heeft voor bicarbonaat (HCO3-). Dat wil zeggen dat 1 kg Nova PeKacid 240 g HCO3- kan neutraliseren en daarnaast 600 g P2O5 en 200 g of K2O levert.

Hoe kan Nova PeKacid worden gebruikt om verstopte druppelaars in een fertigatiesysteem te openen?

Volg onderstaande instructies om verstopte druppelaars te openen met PeKacid:

 1. Voorbeeld: gebruik 5 kg Nova PeKacid per m3 water
 2. Bereken het debiet per uur van uw perceel.
 3. De tijd die nodig is om Nova PeKacid toe te dienen, is 15 minuten.
 4. Bereken de hoeveelheid water die het perceel in 15 minuten krijgt.
 5. Debiet is 6 m3 per uur.
 6. In 15 minuten passeert er 5 m3 water (6 x 0,25)
 7. 5 kg Nova PeKacid x 1,5 m3 = 7,5 kg
 8. Er is 5 kg Nova PeKacid per 15 minuten nodig om de druppelaar in dit voorbeeld te openen

Voordelen van Nova PeKacid 

 • Hoge P- en K-analyse
 • 100% wateroplosbaar
 • Hoge oplosbaarheid (670 g per liter H2O bij 20°C)
 • Sterk verzurend poeder (240 gram Nova PeKacid levert 1 mmol of 61 g per liter HCO3)
 • Chloride- en natriumvrij
 • In poedervorm, dus veilig in gebruik
 • Nova PeKacid kan worden gemengd met Ca en Mg
 • Nova PeKacid heeft een dubbele werking: de fosfaationen zorgen voor de aanvoer van voedingsstoffen (H2PO4) en door het verzurende effect voorkomt Nova PeKacid dat deze ionen in het fertigatiegebied achterblijven
 • Voorkomt verstopping van de buizen en de druppelaars

Uitgebreide veldproeven met Nova PeKacid laten een sterke toename van het voedingsstoffengehalte en de druppelstroom zien.
Gedetailleerde resultaten:

 1. Verhoogd fosforgehalte

 

Fosforgehalte in de bodem (ppm)

 

Perceel 1

Perceel 2

Diepte

0-20 cm

20-40 cm

0-20 cm

20-40 cm

Voor Nova PeKacid

4,1

19,5

3,5

2,7

Na Nova PeKacid

97,2

53,3

14,7

11,3

De resultaten laten een sterke stijging van het fosforgehalte in de bodem zien na overschakeling op Nova PeKacid

 

 1. Hogere stroomsnelheid

Stroomsnelheid (l/uur) PERCEEL 1

Voor Nova PeKacid

3,4

0,9

1,9

4,0

4,1

2,5

Na Nova PeKacid

3,9

3,7

3,0

4,0

4,0

3,9

Stroomsnelheid (l/uur) PERCEEL 2

Voor Nova PeKacid

0,2

1,7

3,9

3,9

2,9

1,9

Na Nova PeKacid

1,5

3,0

3,9

3,9

3,0

4,0

Uit de resultaten blijkt dat Nova PeKacid de verstopte druppelaars heeft geopend en dat de meeste druppelaars weer werken volgens het nominale debiet van 4 l/uur, zoals gespecificeerd door de fabrikant.

Cristian Filote
International Technical Manager SpecAg
ICL Specialty Fertilizers