Koudebeheer

 • Whastsapp

Koudebeheer 

 • De temperatuur is een belangrijke factor bij het bepalen van de groeisnelheid van gras. Bij lage temperaturen groeit het gras langzamer en zal het uiteindelijk zelfs helemaal niet meer groeien. Bij extreem lage temperaturen raakt het gras beschadigd.
 • Bij blootstelling aan lage temperaturen kan het water in de plant bevriezen. In en rond de cellen kunnen zich ijskristallen vormen die fysieke schade aan plantencellen veroorzaken.
 • Er kan ook water aan afzonderlijke cellen worden onttrokken als er ijskristallen rond de cellen worden gevormd. Als er genoeg water verloren gaat, zullen plantencellen afsterven door uitdroging. Deze vorm van vorstschade komt meestal voor tijdens periodes van dooi of in de late winter en wordt vaak wortelhalsindroging genoemd.
 • Als het gras voor langere tijd bedekt is met ijs of een andere ondoordringbare afdekking, kan ook schade ontstaan door verstikking of zuurstofgebrek.
 • De bodemmicroben en de planten onder het ijs verbruiken zuurstof als ze ademen, waardoor er een anaerobe situatie ontstaat als het zuurstof op raakt.


Maatregelen

 • Verhoog de maaihoogte in de late zomer om het fotosynthesepotentieel en het vermogen om koolhydraten te produceren te verbeteren en een sterker wortelstelsel te ontwikkelen.
 • Beperk zo mogelijk de hoeveelheid schaduw om de koolhydraatproductie te maximaliseren. Gras dat in de schaduw groeit, heeft ook een hoger vochtgehalte en kleinere cellen.
 • Versterk het gras vlak voor de winter door een goed gebruik van meststoffen. Gebruik meststoffen met een laag stikstofgehalte en een hoog kaliumgehalte om het gras te versterken.
 • Zorg voor meer beluchting/minder inklinking voor een betere beworteling en om giftige gassen in de wintermaanden te helpen afvoeren.
 • Verbeter de oppervlakteafwatering om ijsvorming op het gras en schade door bevriezing te voorkomen.
 • Irrigeer in de herfst minder om de hydratatie van de plant te verminderen. Hierdoor is de plant beter bestand tegen uitdroging in koude winters.
 • Kies koudetolerante grassoorten en rassen.