Kweker geeft bij het planten meststoffen in de ‘rugzak’ mee

2 september 2019
  • Whastsapp
Bezoek Plantenkwekerij
In juni bracht een groep Duitse bomen- en plantenkwekers een bezoek aan Plantenkwekerij Joost Sterke in Haaren (NB).
 
Plaatsspecifiek bekalken, de inzet van GPS bij aanplant,bemesten knippen/snoeien, vochtsensoren en watergeven via fertigatie, en bodemscans klonken voor het gros van de oosterburen als een toekomstdroom. Zelfs de woorden “Science Fiction” gebruikte een toehoorder. Voor kweker Joost Sterke is het dagelijkse koek.
Hij werkt aan geautomatiseerd oppotten en ingazen van vollegrondplanten en wil gaan experimenteren met een autonome machine voor schoffelen en laag-volume spuiten tegen onkruid.
De kwekerij optimaliseert permanent de ureninzet van medewerkers via een door Joost zelf ontwikkelde applicatie en zet jaarlijks nieuwe doelstellingen neer om de efficiëntie verder te verbeteren.
 
 Joost Sterke
 
GPS bepalend
Op 35 hectare vollegrond, 4 ha containerveld en 0,9 hectare kas worden naast Prunus, Ilex, Taxus, Photinia en Hydrangea zo’n 200 soorten planten geteeld. De haag- en solitaire planten worden uitgeplant op zandgrond met circa 4% organische stof. Er wordt zoveel als mogelijk machinaal gewerkt. De plantgaten worden, op 1-2 centimeter nauwkeurig, machinaal geboord met GPS ondersteuning. Hierdoor kan ook het snoeien, rondsteken en ondersnijden machinaal uitgevoerd worden. Ook bij Tricolor 20 ha zwaardere haagplanten wordt alles op GPS geplant.
 
Arbeidskosten centraal
De toepassing van deze technieken wordt continu verbeterd om zo de arbeidskosten verder te verlagen. Met ondersteuning van een zelf ontwikkeld urenregistratie-systeem voor de plantenteelt, worden nauwkeurige kostprijsberekeningen en jaarplanningen opgesteld. Zo is een efficiënte inzet mogelijk van de 15 vaste medewerkers en de oproep-/seizoenskrachten.
 
Bemesten via het plantgat
Het machinaal boren van plantgaten wordt uitgevoerd door loonwerker Arno van de Ven uit Haaren. Zijn machine plant op 1-2 centimeter nauwkeurig door GPS-ondersteuning. Deze aanpak vormt de basis voor alle verdere handelingen op de kwekerij. Op de plek van de boorgaten wordt door dezelfde machine, in dezelfde werkgang, een afgemeten hoeveelheid gecoate meststoffen neergelegd.
 
Eén dosering per teelt
Deze meststof, Osmocote PrePlant van ICL Specialty Fertilizers, is speciaal ontwikkeld voor de teelt van heesters, coniferen en laanbomen op zandgrond. De hightech coating zorgt ervoor dat de nutriënten en sporenelementen gedoseerd beschikbaar komen voor de plant. Sneller bij groeizaam weer, langzamer bij koude en droge omstandigheden. Zo is maar één dosering nodig voor twee jaar groei. Bij het planten geef je de meststoffen als het ware in de ‘rugzak’ mee.
Een extra positieve eigenschap van de meststof is dat de gecontroleerde vrijgave zorgt voor minder zoutpieken, wat zeer gunstig is voor het bodemleven en voor de plant stressverlagend werkt.
 
De voordelen van de inzet van Osmocote PrePlant volgens kweker Joost Sterke:
  • Minder uit- en wegspoelen van meststoffen
  • Halvering van de N-toediening (van 90 naar 45 kg)
  • Minder werkgangen
  • Betere benutting door de planten
  • Gezondere groei met minder stress
  • Hogere weerstand van de planten
  • Tot 40% meer groei
 
Kosten en besparingen
Volgens Joost Sterke wordt de hogere investering per kilogram meststof ruimschoots goedgemaakt door de besparingen op de hoeveelheid meststoffen, de betere groei en gezondheid van de planten en de minimaal vier werkgangen die hij per teelt bespaart. Daarnaast heeft hij goed nieuws voor het waterschap: de uitspoeling van nutriënten is fors lager, wat essentieel is in een waterwingebied.
 
Technisch adviseur Paul van Kempen van ICL Specialty Fertilizers sluit af:
“Aandacht voor de behoefte aan nutriënten en sporenelementen bij teelten in de vollegrond is essentieel voor gezonde planten en bedrijfsvoering. Minder beschikbaar personeel draagt bij aan het bedenken van innovatieve en duurzame oplossingen voor de volle gronds boomkwekerij. Osmocote PrePlant is een oplossing om gedurende 2 jaar de planten maar één keer te bemesten. Het toedienen van Osmocote PrePlant in het plantgat draagt bij aan minder werkgangen voor de kweker, minder N per Ha en daardoor minder uitspoeling naar o.a. grondwater. Een verbeterde groei van de planten in de 2  groeiseizoenen maakt het plaatje compleet.”
 
bezoek aan Plantenkwekerij Joost Sterke