Meststoffen – Het kiezen en toedienen van de juiste meststof

  • Whastsapp

Meststoffen – Het kiezen en toedienen van de juiste meststof

Het kiezen van de juiste meststof voor uw gazon maakt een enorm verschil uit voor de kwaliteit van het oppervlak, vooral wat betreft het uiterlijk en de betredingstolerantie. Ook is het belangrijk te zorgen voor een beschermde omgeving door uitspoeling en mogelijke verontreiniging van het grondwater en waterbronnen tegen te gaan.

Waar moet ik rekening mee houden bij het kiezen van een meststof?

Grassoort

Elke grassoort heeft een andere tolerantie voor de zuurgraad of alkaliniteit. Daarom is het belangrijk rekening te houden met het effect van de bron van een meststof op de pH van de bodem. Meststoffen die ammoniumsulfaat bevatten, hebben het sterkste verzuringseffect. Meststoffen die hoofdzakelijk bestaan uit ureum en/of ammoniumnitraat hebben ook een verzurend effect, maar in veel mindere mate. Meststoffen op basis van kaliumnitraat zullen de pH-waarde zelfs verhogen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot een grasmat die gevoelig is voor ziektes en onkruid.

Een zuurdere bodem is vooral van belang bij fraai aangelegde siergazons met hoofdzakelijk fijn zwenkgras om onkruidgroei en wormhoopjes te verminderen. Gazons met veel Engels raaigras en veldbeemdgras hebben geen zuurdere bodem nodig. Mocht er toch bodemverzuring optreden dan kan het effect worden tegengegaan door toediening van kalk. Een grasmat met voornamelijk Engels raaigras heeft voor een langdurige, gezonde groei ook meer stikstof nodig dan een gazon met fijn zwenkgras, vooral bij intensief gebruik.

Type bodem

Bij bodems met veel zand treedt vaker uitspoeling op. Daarom vereist dit type bodem meer voedingsstoffen dan grond die voornamelijk uit klei bestaat. In dergelijke situaties zijn gecontroleerd vrijkomende meststoffen (voorbeeld toevoegen) een goede oplossing en aanbevelenswaardig.

Onderhoud

Voor groenvoorzieningen met een maaihoogte van meer dan 25 mm die minder intensief worden onderhouden, zijn gecontroleerd vrijkomende meststoffen bijzonder handig omdat u ze maar een of twee keer per jaar hoeft toe te dienen. Hoogwaardige siergazons met een lage maaihoogte worden intensiever onderhouden. In dat geval is een uitgebreider bemestingsprogramma vereist, hoewel de benodigde hoeveelheid stikstof lager kan zijn. 

Grasontwikkeling

Fosfaat is essentieel voor de wortelontwikkeling en grasontwikkeling, ongeacht of het graszaad of graszoden betreft. Een langzaamwerkende meststof met een hoog fosfaatgehalte (bijv. Landscaper Pro New Grass 20:20:8) en een diep bewerkte grond is in een dergelijke situatie de beste oplossing en stimuleert wortels dieper te groeien.

Maaisel

Bij grote openbare groenvoorzieningen waar het maaiafval mag blijven liggen, zullen voldoende hoeveelheden voedingsstoffen naar de bodem terugkeren om een gezonde groei van het gras te ondersteunen.

Type meststof: vloeistof

Vloeibare meststoffen kunnen heel goed kleine hoeveelheden voedingsstof afgeven voor een betere controle over de groei. Ook zijn ze bijzonder geschikt als onderdeel van een algeheel bemestingsprogramma om hoogwaardige siergazons een aantrekkelijk uiterlijk te geven.

Type meststof: korrels

Vaste meststoffen in korrelvorm zijn heel gangbaar en zijn verkrijgbaar in allerlei samenstellingen en met verschillende technieken. Ze moeten zeer gelijkmatig over het gras worden aangebracht, meestal met een handstrooier. Na bewatering of regen zakken de korrels naar de onderkant van het gras. Daar geven ze hun voedingsstoffen af, die weer worden opgenomen door de wortels.

Korrels – conventionele meststof

Conventionele mestkorrels zijn vaak eenvoudige vormen van voedingsstoffen. De korrels lossen op in water (regen of bewatering) en de voedingsstoffen kunnen direct door de plant worden opgenomen. Planten kunnen er vlug op reageren. De mestkorrels kunnen echter ook snel worden verbruikt, wegspoelen onder wortelniveau of in de bodem verloren gaan na zware regenval.

Korrels – gecontroleerd vrijkomende meststof

Deze zijn bedoeld om voedingsstoffen naar gelang de groei en omstandigheden (met name de bodemtemperatuur) af te geven. Ze kunnen in de lente worden toegediend, wanneer de bodemtemperatuur laag is. Machines kunnen de korrels vervolgens in de bodem drukken, waar de voedingsstoffen op de gewenste wijze vrijkomen.

Korrels – organische meststoffen

Deze hebben een ‘actief’ bodemleven nodig om af te breken en voedingsstoffen af te geven. Als directe groeiverbetering nodig is op een moment dat de bodemtemperatuur laag blijft (< 10 ⁰C), moet een oplosbare vorm worden gebruikt.

 

Hoe bereken ik de dosering van een meststof?

Vaste meststoffen tegenover vloeibare meststoffen

Op de productverpakking van elke meststof staat informatie over de juiste dosering. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u de relatieve kosten/baten van verschillende meststoffen wilt vergelijken, is het nodig om het voedingsstoffenniveau per toediening te kunnen berekenen. Deze berekening is relatief eenvoudig:

De voedingsstoffenverhouding van een vaste meststof staat op het productlabel, bijv. Landscaper Pro Allround 24:5:8+2%MgO. De dosering van elke voedingsstof wordt dus berekend als een percentage van de totale dosering. Een voorbeeld:

Adviesdosering = 250 kg/ha

Dus:                                           24  (stikstof) x 250 = 60 kg stikstof per toediening

                                                  100

 

                                                   5  (fosfaat) x 250 = 12,5 kg fosfaat per toediening

                                                  100

 

                                                   8  (kalium) x 250 = 20 kg kalium per toediening

                                                  100

Het berekenen van de toegediende hoeveelheid voedingsstoffen met een vloeibare meststof op een gewicht-op-gewicht-basis (bijv. kg N per kg meststof) kan op dezelfde manier als hierboven beschreven voor vaste meststoffen. Bij vloeibare meststoffen die geformuleerd zijn op gewicht-op-volume-basis (bijv. kg N per liter meststof) is het soortelijk gewicht nodig om een nauwkeurige berekening van de voedingsstoffen te kunnen maken.

 

Tips voor het toedienen van meststoffen

  • Zorg er altijd voor een meststof gelijkmatig over de grasmat te verdelen zodat het behandelde gras zich daarna gelijkmatig ontwikkelt en er geen schroeiplekken ontstaan.
  • Dien meststof toe als het even droog is tijdens regenachtig weer. Dit zorgt ervoor dat de toegediende stoffen goed in de bovenlaag terechtkomen. Als er geen regen valt, moeten de stoffen worden ingewaterd, vooral bij een fijne grasmat die gevoeliger is voor schroeiplekken.
  • Korrelvormige meststoffen kunnen handmatig over kleine grasmatten worden gestrooid, maar voor grotere gazons zijn allerlei strooiers verkrijgbaar (link naar Landscaper Pro website). Hoewel deze strooiers zijn voorzien van strooi-instellingen en richtlijnen kunt u dit soort machines het beste vóór gebruik ter plaatse instellen.
  • Bij het toedienen van meststoffen met een professionele precisiestrooier moet de hoeveelheid in tweeën worden gedeeld en moet u twee keer strooien – de tweede keer haaks op de eerste strooibaan.
  • Roterende strooiers brengen vaak meer meststoffen in het midden van de verdeling aan. Om een ongelijkmatige toediening te voorkomen moet de breedte van de strooier worden gemeten en op de helft worden ingesteld. Gebruik vervolgens markeerstokken om er zeker van te zijn dat elke volgende strooigang is ingesteld op de halve breedte van de strooier.
  • Vloeibare meststoffen kunt u toedienen met een spuitunit die op wielen of een voertuig is gemonteerd. Deze meststoffen hebben als voordeel dat er geen korrels op de grasmat blijven liggen. Over het algemeen is de hoeveelheid voedingsstoffen die in één keer wordt toegediend echter aanzienlijk lager dan bij toediening van korrels. Daarom moet deze meststof veel vaker worden aangebracht om dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen toe te dienen.
  • Een vloeistof moet in één keer worden aangebracht. Gebruik markeerstokken om overlapping te voorkomen.