Nematoden

 • Whastsapp

Probleem

Plantparasitaire aaltjes

Waardplanten Alle grassoorten
Symptomen
De visuele tekenen van een nematodenplaag variëren van geval tot geval. Over het algemeen treedt er een vlekkerige geelverkleuring van het gras op in combinatie met een verzwakking en verdunning van de graszode. Schade aan het wortelgestel van de plant beïnvloedt de opname van voedingsstoffen. De betredingstolerantie en weerstand tegen ziekten nemen af

Achtergrondinformatie

Er zijn allerlei soorten aaltjes (rondwormen) die van nature in de bodem voorkomen. Dit kunnen vrijlevende of parasitaire aaltjes zijn. Plantparasitaire aaltjes kunnen in openbaar groen voor ernstige problemen zorgen. Er zijn honderden soorten plantparasitaire aaltjes. Elke soort heeft een andere levenscyclus en aanvalsmethode. Plantparasitaire aaltjes kunnen ectoparasieten (aaltjes die in de plant leven en zich daar voeden) of endoparasieten (aaltjes die in de wortelzone leven en zich voeden met de wortels) zijn.

Voorbeelden van ectoparasieten zijn:

 • Vrijlevende wortelaaltjes uit de Paratrichodorus-familie
 • Vrijlevende wortelaaltjes uit de Tylenchorhynchus-familie
 • Vrijlevende wortelaaltjes uit de Hemicycliophora-familie 

 

Voorbeelden van endoparasieten zijn:

 • Wortelknobbelaaltjes - Meloidogyne Spp
 • Cysteaaltjes - Heterodera Spp
 • Wortellesieaaltjes - Pratylenchus Spp

 

Beheerstrategieën om aaltjes te bestrijden

 • Zorg dat u weet welke soorten aaltjes in welke aantallen aanwezig zijn. Stuur daarvoor bodemmonsters naar een erkend laboratorium voor een aaltjestelling.
 • Pas bladbemesting toe als u vermoedt dat de inworteling onder de aantasting lijdt.
 • Neem SeaMax WSF op in uw jaarlijkse bemestingsprogramma. In een onafhankelijk onderzoek is aangetoond dat SeaMax planten bij een hoge aaltjesdruk gezond houdt.
 • De symptomen van de aanwezigheid van aaltjes openbaren zich vaak als het gras onder stress staat. Onderneem preventief actie: verhoog de wortelmassa van het gras en verlaag de stress voor het gras met een iTurf-aanpak.
 • Verminder de stress voor het gras waar mogelijk: verhoog de maaihoogte, houd de wortelzone voldoende vochtig (maar niet te vochtig), gebruik uitgebalanceerde meststoffen als onderdeel van een geprogrammeerde aanpak, verminder de intensiteit van het onderhoud, groomingactiviteiten en verticuteren, houd de pH van de wortelzone in de gaten en stuur indien nodig bij om binnen het optimale bereik te blijven.