Opslag en hantering van meststoffen

  • Whastsapp

Checklist opslag

Meststoffen bevatten grote hoeveelheden voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk dat ze goed worden opgeslagen en beheerd. Bij de opslag kan er van alles misgaan. Denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van voedingsstoffen als gevolg van kapotte, beschadigde of lekkende verpakkingen; onverantwoordelijk gebruik als gevolg van een gebrek aan veiligheid; ophoping van vervallen producten waardoor er meer meststoffen worden opgeslagen dan nodig en de risico's toenemen; en het ontbranden van oxiderende stoffen in meststoffen (bijv. nitraten) als gevolg van een brand of andere ramp. Meststoffen kunnen schadelijk zijn als ze in het oppervlaktewater of grondwater terechtkomen.

Checklist: opslag van meststoffen


1. Reserveer een gebouw of ruimte uitsluitend voor de opslag van meststoffen. Zorg dat dit gebouw of deze ruimte gescheiden is van kantoren, oppervlaktewater, aangrenzende woningen en waterlichamen. Houd meststoffen ook gescheiden van pesticiden en bescherm ze tegen extreme hitte en overstromingen. De vloer van de opslagruimte dient ondoordringbaar te zijn met secundaire inperking en mag zich niet in de buurt bevinden van plantaardig materiaal en gebieden met veel verkeer.


2. Het gebouw of de opslagruimte dient afgesloten te zijn en duidelijk gemarkeerd te zijn als opslagruimte voor meststoffen. Hang bordjes op ramen en deuren van het gebouw om brandweerlieden in geval van brand of een lekkage te informeren over de meststoffen en andere producten die aanwezig zijn in het gebouw. Er moeten goed toegankelijke brandblussers aanwezig zijn en de noodcontactgegevens moeten bekend zijn.


3. Zet grote vaten of zakken op pallets zodat deze niet rechtstreeks op de vloer staan. Schappen voor kleinere containers moeten voorzien zijn van een opstaande rand om te voorkomen dat de containers uit het schap glijden. Stalen leggers zijn gemakkelijker schoon te houden dan hout in geval van een lekkage.


4. Ruimtes waar zuren worden opgeslagen, moeten zijn voorzien van ondoorlatende vloeren, waarbij alle oppervlakken aflopen naar een neutralisatieput om eventuele lekkages op te vangen. Er moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn.


5. Binnen de algemene ruimte moeten er geschikte materialen aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste vloeistoffen (bijv. absorberende materialen) en vaste stoffen (bijv. schop, stoffer en blik, bezem en emmers).


6. Er mogen geen levensmiddelen, dranken, tabaksproducten of veevoeders aanwezig zijn in opslagruimtes die algemene kasvoorraden bevatten.


7. Als u van plan bent om grote bulktanks op te slaan, zorg dan voor een inperkingsgebied dat groot genoeg is om 125% van de inhoud van de grootste bulkcontainer in te perken. Er moet extra aandacht worden besteed aan producten die in geconcentreerde vorm worden opgeslagen. Er moet gebruik worden gemaakt van secundaire inperking.


8. Zakken en dozen met meststoffen moeten met een stanleymes of schaar worden geopend; open verpakkingen moeten goed worden afgesloten en op een droge plaats in de opslagruimte worden bewaard.


9. Meststoffen moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden bewaard, tenzij deze beschadigd is; etiketten moeten zichtbaar en leesbaar zijn; verpakkingen van levensmiddelen en dranken mogen nooit worden gebruikt voor opslag.


10. De inventaris moet actief worden bijgewerkt wanneer er chemicaliën worden opgeslagen of uit de opslag worden verwijderd; materialen moeten bij aankoop van een datum worden voorzien en moeten worden verwijderd wanneer ze volgens het meest recente advies van de milieubeschermingsautoriteiten niet meer gebruikt mogen worden.


11. Er moet een actieve mechanische temperatuurregeling zijn en er mogen geen directe warmtebronnen aanwezig zijn (ramen waar de zon door schijnt, stoomleidingen, ovens etc.). Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.


12. Bewaar meststoffen nooit in een put of een voorziening met een put die niet meer wordt gebruikt.


13. Zorg dat de opslagruimte goed bereikbaar is voor leveringen en gebruik.