pH, EC en waterhardheid in relatie tot plantenvoeding

  • Whastsapp

Beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant is afhankelijk van pH-waarde

pH-waarde
Schommelingen in pH tijdens de kweek hebben effect op de kwaliteit van uw planten. Een lage pH-waarde verstoort de opname van elementen zoals kalium, calcium, magnesium en molybdeen. Bovendien kan een lage pH de toxiciteit doen stijgen omdat bepaalde sporenelementen te gemakkelijk opneembaar worden. Een pH-waarde die juist te hoog is, kan de opname van fosfaat en sporenelementen (met uitzondering van molybdeen) door de plant verhinderen


EC
Elektrische geleidbaarheid (EC) is de hoeveelheid elektrische stroom die water kan doorgeven. EC wordt uitgedrukt in milliSiemens per centimeter (mS/cm) bij 25ºC. De elektrische geleidbaarheid van water is in feite een maat voor de saliniteit. Grond met een uitzonderlijk hoge saliniteit, of hoge EC, kan een efficiënte opname van voedingsstoffen door de plant belemmeren. Irrigatiewater met een hoge EC is ook ongunstig voor toepassing bij planten, omdat dit de mogelijkheden voor bemesting beperkt en schadelijk kan zijn voor planten.

Waterhardheid
De hoeveelheid calcium en magnesiumcarbonaationen die in het water zijn opgelost, bepalen de waterhardheid. Hard water verhoogt de pH-waarde in het groeimedium. Zacht water daarentegen verlaagt de pH in de wortelomgeving wanneer verzurende meststoffen worden gebruikt. Het is cruciaal dat kwekers maatregelen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zowel voor hard als voor zacht water geeft ICL Specialty Fertilizers deskundig advies over hoe u de kwaliteit van uw water kunt regelen.