Plantengroei en de juiste voeding

  • Whastsapp

Het afstemmen van de juiste voedingsstoffen is een specialisme. Meststoffen zijn alleen effectief wanneer ze op de juiste manier en op het juiste moment worden toegediend. Processen in planten spelen een fundamentele rol bij de opname en efficiëntie van voedingsstoffen.

Groei = fotosynthese - respiratie

Groei
Simpel gezegd is groei het verschil tussen fotosynthese en respiratie. Een plant groeit als hij tijdens fotosynthese meer kan produceren dan hij tijdens respiratie verbruikt. Groei is in feite een toename van droge materie (massa).

Fotosynthese
Een korte samenvatting. Fotosynthese is de term voor de complexe reactie waarmee planten energie van de zon omzetten in suikers. Met andere woorden: de plant haalt kooldioxide uit de lucht en water uit de bodem en combineert deze tot koolhydraten (suiker). Hierbij ontstaat het afvalproduct zuurstof, dat wordt afgestaan. Fotosynthese is afhankelijk van temperatuur en blootstelling aan licht. Het vindt alleen overdag plaats.

Respiratie
Net als mensen verbranden planten suikers en produceren ze kooldioxide door respiratie. Daarvoor zijn behalve suikers ook zuurstof en water nodig. Anders dan bij fotosynthese is respiratie niet afhankelijk van licht en kan dit proces dus ook in het donker plaatsvinden.