Plasvorming

 • Whastsapp

Plasvorming

 • Perioden van zware regenval en winterse overstromingen komen steeds vaker voor.
 • De kans op wateroverlast en overstromingen is groter door een aantal factoren:

- Een slechte bodemstructuur vermindert het watervasthoudend vermogen van de bodem.
- Een slechte bodembedekking verhoogt de kans op wegspoelen van oppervlaktewater.

 

Maatregelen

 • Belucht de bodem om de waterinfiltratie te bevorderen.
 • Selecteer graszaadrassen met verbeterde wortelgroei.
 • Stimuleer een goede beworteling door goed te bemesten en de bodemstructuur te beheren. Zorg voor gras dat goed groeit en efficiënt water opneemt.
 • Gebruik langzaamwerkende en gecontroleerd vrijkomende meststoffen om verlies van voedingsstoffen te voorkomen en om te voorkomen dat het product bij nat weer opnieuw moet worden toegediend.
 • Verhoog de maaihoogte als het gras veel water te verwerken zal krijgen om het bladerdak te vergroten en bovendien een diepere beworteling te stimuleren.
 • Gebruik indien mogelijk afwateringskanalen om kwetsbare delen te beschermen.
 • Lijn de oppervlakteniveaus (waar mogelijk) uit om het water uit probleemgebieden te helpen afvoeren.
 • Belucht de bodem om de waterinfiltratie te bevorderen.
 • Stimuleer een goede beworteling door goed te bemesten en de bodemstructuur te beheren.