Pythium Foliar Blight

 • Whastsapp

Causale organisme: 
Pythium Spp.

Probleem
Pythium Foliar Blight
Waardplanten Alle grassoorten
Symptomen
Kleine, verkleurde vlekjes die zeer snel kunnen uitgroeien tot onregelmatige stukken dood gras. De plekken hebben soms wat weg van kikkerogen. Het gras kleurt donker, is doordrenkt met water en voelt vettig aan. Als de plekken droog zijn, verschrompelen ze en krijgen ze een matte schijn. Als het gras erg vochtig is, kan er mycelium aanwezig zijn. De infectie kan een strepenpatroon volgen, aangezien deze de natuurlijke afwateringskanalen en loopbanen van maaimachines volgt

Omstandigheden die de ontwikkeling van de ziekte kunnen bevorderen

 • Komt veel voor bij warm zomerweer (29-35°C) met weinig wind en een hoge relatieve luchtvochtigheid.
 • Kan ook optreden bij lagere temperaturen (20°C) als er andere omgevingsfactoren zijn die bevorderlijk zijn voor de ziekte.
 • Slechte afwatering en doordrenkte bodem.
 • Overmatig groeiend, overbemest gras.
 • De ziekte verspreidt zich snel door myceliumgroei, in water en op mechanische apparatuur, vooral door het 's ochtends maaien van besmette grasmatten die nog nat zijn van de dauw.

Beheerstrategie om de kans op een aanval te verminderen

 • Optimaliseer de afwatering en het beheer van het bodemprofiel om te voorkomen dat de bodem verzadigd raakt.
 • Zorg voor een geschikte bewateringsstrategie om te veel vocht in de bodem te vermijden.
 • Belucht regelmatig om een bodemstructuur te ontwikkelen die de afwatering en wortelontwikkeling bevordert.
 • Topdress om de structuur en het drainagevermogen van de bodem te verbeteren.
 • Vermijd overbemesting.
 • Verminder viltvorming.
 • Gebruik fungiciden als onderdeel van uw iTurf-programma. Wees u er daarbij wel van bewust dat u het risico loopt resistentie tegen een hele groep chemische middelen te veroorzaken door regelmatig gebruik van fungiciden.


Pythium Foliar Blight