Richtlijnen voor het gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen

  • Whastsapp

Richtlijnen voor het gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Gewassen hebben gedurende de gehele actieve groeiperiode voedingsstoffen nodig. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF's) zijn ontworpen om de plant gedurende het hele groeiseizoen van voedingsstoffen te voorzien. Met Agroblen en Agromaster is er minder behoefte aan bijbemesting. Dat is gunstig, want bijbemesting wordt vaak slecht getimed, met een tekort aan voedingsstoffen tot gevolg. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen geven het hele seizoen voedingsstoffen af en verhogen zo de bemestingsefficiëntie en de gewasopbrengst. Het resultaat? Telers kunnen de dosering verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit!

1. Agromaster- en Agroblen-producten zijn ontwikkeld voor toepassing in de vollegrond.
2. Deze CRF's kunnen worden toegepast door breedwerpig strooien, per rij, per bed, pleksgewijs of zelfs in het plantgat.
3. Zorg er bij toepassing per rij of pleksgewijze toepassing voor dat u het product op 10 cm afstand van de planten toedient (zie afbeelding).
4. De gebruikte toedieningsmethode is afhankelijk van het gewas en het gekozen product (neem contact op met uw lokale ICL-adviseur voor advies op maat).
5. Agroblen (100% gecoate NPK) is geschikt voor plantgatdosering, Agromaster niet (omdat dit product ook ongecoate meststofkorrels bevat).
6. Voor de beste resultaten moeten CRF's worden ingewerkt in de eerste 5 cm van de bodem.
7. Breng een CRF aan vóór het planten of 20-30 dagen na het zaaien.
8. Als er druppelirrigatie wordt gebruikt, breng de CRF dan dicht bij de druppelaars aan (zie afbeelding).
9. Het is aan te raden het gewas na toediening van de CRF langdurig te beregenen.