Stikstof op het juiste moment verbetert rendement aardappelteelt

  • Whastsapp

Stikstof op juiste moment verbetert rendement aardappelteelt

Stikstof bemesten op het juiste moment is niet zo eenvoudig als het lijkt. Te vroeg of te laat aanbod van stikstof heeft een grote invloed op het teeltresultaat. Het effect van een gezonde bemesting hangt af van een aantal factoren: de juiste meststof, in de juiste dosering, op het juiste moment, op de juiste plaats. In dit artikel gaan we dieper in op ‘het juiste moment’.

Veel bemestingsplannen zien er als volgt uit: een basisbemesting aan het begin van de teelt in de vorm van organische mest of minerale meststoffen, gevolgd door één of meerdere bijmestmomenten tijdens het seizoen (zie afbeelding 1). Het gewas neemt stikstof op volgens de rode lijn. Op het juiste moment en in de juiste dosering bijmesten is niet eenvoudig. Te vroeg en/of te veel stikstof geven levert op dat moment een overmatig aanbod op, wat gevolgen kan hebben voor loofontwikkeling, knolzetting en knolvulling. Een te late en/of te lage bijmestgift heeft eveneens gevolgen voor het resultaat.


Afbeelding 1: schematische weergave basisbemesting en bijmestmomenten

Nieuwe mogelijkheden met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn in de sierteelt al decennialang niet meer weg te denken. Sinds een aantal jaar is het dankzij nieuwe technieken ook mogelijk om deze vorm van precisiebemesting in akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten in te passen. Steeds meer telers ervaren de voordelen. Het unieke van gecontroleerd vrijkomende meststoffen is dat ze aan het begin van de teelt toegepast worden, waarna de stikstof gedurende de werkingsduur op het juiste moment beschikbaar komt  (afbeelding 2). Hierdoor is stikstofgift op maat mogelijk: niet te veel en niet te weinig. Dit resulteert in:

  • Ongestoorde gewasgroei
  • Minimale uitspoeling of vervluchtiging van de meststof
  • Minder bijmestmomenten en daardoor kosten- en tijdbesparend
  • Altijd zeker van het stikstofaanbod, onafhankelijk van weersomstandigheden


Afbeelding 2: Stikstofafgifgte uit gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Hoe werkt een gecontroleerd vrijkomende meststof? Het mechaniek voor de gecontroleerde afgifte zit in de meststofkorrel verwerkt. In de basis is zo’n meststof een ureum(stikstof)korrel met een coating (membraan) eromheen. Deze zorgt voor een continue afgifte van stikstof gedurende het seizoen. Door de dikte van de coating wordt gestuurd binnen welke tijd de stikstof beschikbaar komt voor het gewas (afbeelding 3).

Afhankelijk van de gewenste bemestingsstrategie kunt u ervoor kiezen om de gehele stikstofgift aan het begin van de teelt toe te passen, waarna de meststof zichzelf verder reguleert tijdens het seizoen. Een andere optie is om een gecontroleerd vrijkomende meststof toe te passen als een stabiele basisbemesting en tijdens het groeiseizoen bij te mesten met een reguliere meststof (afhankelijk van gewasontwikkeling en mineralisatie vanuit de bodem).


Afbeelding 3: Werkingsprincipe gecontroleerd vrijkomende meststof met E-Max coatingtechnologie van ICL Specialty Fertilizers

ICL Specialty Fertilizers brengt gecontroleerd vrijkomende meststoffen voor de aardappelteelt op de markt onder de merknamen Agromaster en Agrocote Max.

In Agrocote Max zitten uitsluitend korrels die gecontroleerd vrijkomen, dit is dus het pure product. Agromaster bevat korrels die gecontroleerd vrijkomen gemengd met korrels zonder coating die direct beschikbaar zijn. Dit leidt tot een hogere beschikbaarheid van nutriënten aan het begin van de teelt. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn bij teelten waar minder of geen organische mest toegediend wordt of bij teelten die snel een beginontwikkeling moeten maken. Afhankelijk van het stikstofopnamepatroon, het teeltdoel en de basisbemesting kiest u voor Agromaster of Agrocote Max. Zo is er voor elk gewas de juiste meststof!

 

 

Dit product bestaat uit gecontroleerd vrijkomende meststoffen, gemengd met geselecteerde, snelwerkende meststoffen.

Dit product bestaat voor 100% uit gecontroleerd vrijkomende meststoffen, gemaakt van één component.


Er zijn volop ervaringen met gecontroleerd vrijkomende meststoffen in diverse teelten. Ook in de aardappelteelt zijn er al veel enthousiaste gebruikers. Wilt u nu al meer weten? Neem dan alvast contact met ons op!

Roel Bloemert  [groen]
(+31) 6 22 430 134
roel.bloemert@icl-group.com

Frank Duijzer [blauw]
(+31) 6 52 895 255
frank.duijzer@icl-group.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kennisartikel zoals verschenen in Akkerwijzer 17-01-2020