Stikstoftekort bij aardappel

  • Whastsapp

Stikstoftekort bij aardappel

Stikstof zorgt voor een hoge opbrengst en bevordert de vegetatieve groei van het gewas. Daarnaast speelt het een sleutelrol bij de aanmaak van eiwitten die rechtstreeks van invloed zijn op de groei en opbrengst. 
Een stikstoftekort is eenvoudig te herkennen aan de lichtgroene kleur van de bladeren (algemene chlorose). Door de hoge mobiliteit in de plant blijven de oude bladeren geel, terwijl de jongere bladeren donker worden. Een stikstoftekort heeft een negatief effect op de opbrengst doordat het aantal stengels en knollen afneemt.

Wat kan ik doen om een stikstoftekort bij aardappel te voorkomen?

  • Bepaal op basis van bodemanalyses, de bestemming van het gewas (bijv. pootaardappel, verwerkende industrie, versmarkt) en de specifieke kenmerken van het ras hoeveel voedingsstoffen het gewas nodig heeft om de beoogde opbrengst te realiseren.
  • Gebruik gecontroleerd vrijkomende meststoffen zoals Agrocote Max en Agromaster als basismeststoffen. Aardappelgewassen nemen voornamelijk N-NO3 (nitraatstikstof) en N-NH4 (ammoniumstikstof) op. Deze kunnen echter verloren gaan door uitspoeling of vervluchtiging, vooral bij zware regenval op lichte bodems. Daarom geeft Agrocote Max of Agromaster gedurende een voorspelbare periode stikstof af in hoeveelheden die aan de behoeften van de plant voldoen. Hierdoor worden stikstofverliezen verminderd en neemt de opbrengst toe. Bekijk de resultaten van de proef.
  • Bladbemesting is zeer geschikt om stikstoftekorten te voorkomen. Agroleaf Power High N kan zonder problemen een of twee keer worden toegediend om de vegetatieve groei te bevorderen en een stikstoftekort te voorkomen.
    Het wordt afgeraden om bladbemesting te gebruiken als vervanging van basismeststoffen.

 

 

Cristian Filote
International Technical Manager

ICL Specialty Fertilizers 

 

*Foto: IPNI