Verbeter het potentieel van uw gewas: koolzaad

  • Whastsapp

Verbeter het potentieel van uw gewas: koolzaad

Koolzaad, ook wel Canola genoemd, wordt geproduceerd als bron van plantaardige olie voor de volgende toepassingen: olie met een hoge voedingswaarde voor menselijke consumptie (57-63% enkelvoudig onverzadigde olie), koolzaadmeel als voer voor dieren en de productie van dieselmotoren, als vervanging van diesel.

Koolzaad groeit het best bij temperaturen van 10-25°C. De optimale temperatuur voor groei en productie is 21°C. Bij temperaturen van minder dan 10°C neemt de ontkieming steeds verder af. Tijdens zijn levenscyclus kan de plant worden blootgesteld aan extreme temperaturen, onder nul in de winter (bij najaarsteelt) en boven de 30°C in de zomer. De plant is bijzonder gevoelig voor hittestress bij temperaturen van 27-30°C tijdens de bloei en het begin van de hauwvorming. Als het dan ook nog eens droog is, kan dit nog meer problemen veroorzaken.

Het gewas groeit op allerlei bodemsoorten, zoals leem en klei, maar het beste resultaat wordt bereikt in grond met een gemiddelde structuur. Zandgrond moet worden vermeden. Een pH van 5,7-7,0 is ideaal. De opbrengst van de meeste rassen kan bij een pH van minder dan 5,5 aanzienlijk afnemen, voornamelijk doordat ze gevoelig zijn voor P-, Mo- en Ca-tekorten. Een pH >7,5 leidt sneller tot tekorten van B, Cu, Fe, Mn, P en Zn. Koolzaad heeft een goed gedraineerde bodem nodig. Dit gewas kan er niet tegen als de bodem is doordrenkt met water. Het is belangrijk om na te denken over gewasrotatie bij het kiezen van een locatie voor koolzaadproductie.

Traditioneel wordt koolzaad bemest met standaard landbouwmeststoffen, breedwerpig gestrooid of toegepast per rij. Er worden echter steeds vaker gecontroleerd vrijkomende meststoffen gebruikt om de efficiëntie van de toegediende voedingsstoffen te maximaliseren en de kosten te verlagen. In het najaar moeten vóór het planten fosfor en kalium worden toegediend door middel van breedwerpig strooien. Op dat moment kan zo'n 30% van het stikstof worden toegepast. Het resterende stikstof moet worden verdeeld over de vroege vegetatieve stadia en aan het begin van de bloemknopontwikkeling worden toegediend. Bij toediening per rij moet er minder stikstof en kalium worden toegediend, minimaal 5 cm dieper en op 5 cm afstand van het zaad, om te voorkomen dat het zaad in contact komt met ongecoate meststoffen. Toediening in de ploegvoren is mogelijk als gebruik wordt gemaakt van gecoate meststoffen (minikorrels) zoals Agromaster Start Mini, in een dosering van 60-80 kg/ha. In arme grond kan naast de standaardbemesting een lagere dosering van 30-40 kg/ha worden gebruikt om het starteffect te combineren met een uitgebalanceerde voeding.

De nieuwste generatie startmeststoffen
De nieuwste trend in de ontwikkeling van meststoftechnologieën voor landbouwgewassen is dat microkorrelmeststoffen worden ingezet als geïntegreerd onderdeel van een standaardprogramma om planten van voedingsstoffen te voorzien. Daarom heeft ICL met behulp van zijn specialisten en R&D-afdeling Agromaster Start Mini ontwikkeld. Dit is een speciaal en uniek product dat het snelwerkende effect van standaard microkorrels combineert met het langzaamwerkende effect van gecoate stikstof. Dankzij deze combinatie komen er onmiddellijk voedingsstoffen vrij die planten nodig hebben in de eerste vegetatieve fases (inworteling en uitstoelen) en is de voortdurende beschikbaarheid van stikstof tijdens de gewascyclus gegarandeerd. Dit product heeft geen invloed op de ontkieming of het uitkomen van de jonge planten, wat bij andere meststoffen wel het geval kan zijn vanwege het hoge gehalte aan zouten.

Voordelen van Agromaster Start Mini:

  • Pleksgewijze bemesting, met maximale efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen
  • Eenvoudig in gebruik, minder werk en minder inklinking doordat andere toepassingen worden beperkt
  • Langzaamwerkend stikstof voor een langdurig effect
  • Starteffect door de onmiddellijke beschikbaarheid van fosfor voor het jonge wortelgestel
  • Verbeterde gewasuniformiteit dankzij gecontroleerd vrijkomende voedingsstoffen
  • Geen concurrentie van onkruid voor voedingsstoffen
  • Extra magnesium en zwavel om de fotosynthetische activiteit en de groei van de plant te intensiveren

 

Bladbemesting
Bladbemesting wordt veelvuldig toegepast bij koolzaad: het is de beste manier om meststoffen te mengen met gewasbeschermingsmiddelen. Bladbemesting stimuleert de ontwikkeling van de plant, maakt de planten beter bestand tegen abiotische factoren (bijv. droogte, hitte, koude bodem) en biotische factoren (bijv. nematoden, plagen en ziekten) en vult mineralentekorten aan. Bladbemesting is géén vervanging voor basismeststoffen!

Voor een goede koolzaadteelt wordt een totale bovengrondse biomassa in het voorjaar van ca. 500-600 g/m2 aanbevolen. Om dit te bereiken kan vanaf het najaar worden begonnen met bladbemesting. In deze periode spelen fosfor en kalium een belangrijke rol in de levenscyclus van de plant. Daarom moet er in het stadium van 6-8 bladeren één keer Agroleaf Power High P (12-52-5+TE) en één keer Agroleaf Power High K (15-10-31+TE) worden toegediend, elk met een dosering van 2-2,5 kg/ha. Hierdoor wordt de juiste NPK-verhouding geleverd voor een goede vegetatieve groei, een sterk wortelgestel, een betere waterhuishouding in de plant en een betere vorstbestendigheid.

In het voorjaar, wanneer de luchttemperatuur steeds hoger wordt, biedt Agroleaf Power Total (20-20-20+TE) met een dosering van 3-5 kg/ha een evenwichtige voeding voor een optimale groei. Bij een zwaveltekort  kan het beste worden gekozen voor Agroleaf Power Magnesium (10-5-10+16MgO+32SO3) met een dosering van 3-5 kg/ha.
Wat betreft de stikstofopname van koolzaad kan zodra de eerste groene knop zichtbaar is 3-5 kg/ha Agroleaf Power High N (31-11-11+TE) worden toegediend om de opbrengst te verhogen.
Zodra de eerste bloem opengaat, kan Agroleaf Power High K (15-10-31+TE) worden gebruikt met een dosering van 3-5 kg/ha. Dit product verbetert de waterhuishouding in de plant en de bestuiving om het aantal zaden per hauw te bevorderen voor een betere opbrengst.

Het Agroleaf Power-assortiment bestaat uit zuivere en hoogwaardige voedingsstoffen, waardoor de producten in alle wateromstandigheden kunnen worden toegepast. De exclusieve M-77-technologie en het Double Power Impact-complex (DPI) garanderen een verbeterde opname en langere beschikbaarheid van alle voedingsstoffen en micronutriënten. De reeks Agroleaf Power-producten biedt alle benodigde macro- en micronutriënten om een onbalans in voedingsstoffen te corrigeren en kan worden gebruikt in elke groeifase. Dankzij de zuiverheid en hoge kwaliteit van de grondstoffen lossen de producten van Agroleaf Power snel en volledig op, en zijn daardoor eenvoudig toe te dienen.

Proefsituatie:
in 2015 werden in Nyírtelek-Gyulatanya (Hongarije) vier bladbemestingsbehandelingen toegepast op een geïrrigeerd veld van één hectare. Kosten: 60.000 forint (ca. 194 euro); extra inkomsten na aftrek van de kosten: 100.000 forint (ca. 323 euro). Zonder irrigatie is de opbrengst per hectare ongeveer 0,8 ton hoger (variërend van 3,8 tot 4,6 ton per hectare), met irrigatie is dit ongeveer 1,3 ton (variërend van 4,2 tot 5,5 ton per hectare). Bij andere lokale experimenten werden vergelijkbare resultaten behaald.

 

Auteur: Cristian Filote
International Technical Manager
ICL Specialty Fertilizers