Verbeter het potentieel van uw gewas: wintertarwe

  • Whastsapp

Verbeter het potentieel van uw gewas: wintertarwe

Tarwe is het meest geteelde commerciële voedselgewas ter wereld. Het merendeel daarvan is wintertarwe en wordt gebruikt voor de productie van brood, pasta, industrieel zetmeel en alcohol, en voor mouten en brouwen. Stro is een belangrijk bijproduct van de productie van tarwekorrels. De hele plant wordt ook gebruikt voor groenvoedergewassen en voor de productie van kuilvoer voor vee.

Tarwe kan op vrijwel alle grondsoorten worden geteeld, behalve op zeer lichte zandgronden of veengronden. De optimale pH voor wintertarwe is 6,5. Wintertarwe geeft de voorkeur aan relatief vruchtbare gronden, maar groeit ook op minder vruchtbare gronden als er voldoende wordt bemest. Wintertarwerassen zijn bestand tegen met water doordrenkte bodems.

Wintertarwe ontkiemt het best bij een temperatuur van 15-25°C, maar is bestand tegen een temperatuur van 2-30°C. De optimale temperatuur voor de uitstoeling en aarzetting is 6-9°C. De optimale temperatuur tijdens het begin van de stengelstrekking, de aarvorming, het vlagblad, de bloemvermindering, de pluimzwelling en de aaropkomst is 18°C of lager. Later in het proces is de gunstigste temperatuur voor de bloei, korrelzetting, korrelvorming en rijping tussen de 20 en 25°C.

Een traditionele bemestingsmethode is het breedwerpig strooien of per rij toedienen van basismeststoffen. In het najaar moet vóór of tijdens het planten fosfor en kalium worden toegediend door middel van breedwerpig strooien. Ongeveer 30% van het stikstof kan op dat moment worden toegediend. De resterende 70% moet worden toegediend in de vroege vegetatieve fases in het voorjaar (tussen de 1e en 2e zichtbare knoop) en tussen het einde van de stengelstrekking en het begin van de pluimverschijning, in de pluimzwellingsfase. In het najaar is toediening in de ploegvoren mogelijk als gebruik wordt gemaakt van gecoate meststoffen (minikorrels) zoals Agromaster Start Mini, in een dosering van 60-80 kg/ha. In arme grond kan naast de standaardbemesting een lagere dosering van 30-40 kg/ha worden gebruikt om het starteffect te combineren met een uitgebalanceerde voeding.

De nieuwste generatie startmeststoffen

De nieuwste trend in de ontwikkeling van meststoftechnologieën voor landbouwgewassen is dat microkorrelmeststoffen worden ingezet als geïntegreerd onderdeel van een standaardprogramma om planten van voedingsstoffen te voorzien. Daarom heeft ICL met behulp van zijn specialisten en R&D-afdeling Agromaster Start Mini ontwikkeld. Dit is een speciaal en uniek product dat het snelwerkende effect van standaard microkorrels combineert met het langzaamwerkende effect van gecoate stikstof. Dankzij deze combinatie komen er onmiddellijk voedingsstoffen vrij die planten nodig hebben in de eerste vegetatieve fases (inworteling en uitstoelen) en is de voortdurende beschikbaarheid van stikstof tijdens de gewascyclus gegarandeerd. Dit product heeft geen invloed op de ontkieming of het uitkomen van de jonge planten, wat bij andere meststoffen wel het geval kan zijn vanwege het hoge gehalte aan zouten.

 


 

Voordelen van Agromaster Start Mini:

  • Pleksgewijze bemesting, met maximale efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen
  • Eenvoudig in gebruik, minder werk en minder inklinking doordat andere toepassingen worden beperkt
  • Langzaamwerkend stikstof voor een langdurig effect
  • Starteffect door de onmiddellijke beschikbaarheid van fosfor voor het jonge wortelgestel
  • Verbeterde gewasuniformiteit dankzij gecontroleerd vrijkomende voedingsstoffen
  • Geen concurrentie van onkruid voor voedingsstoffen
  • Extra magnesium en zwavel om de fotosynthetische activiteit en de groei van de plant te intensiveren

Bladbemesting
Bij wintertarwe wordt vaak gebruik gemaakt van bladbemesting door de bladmeststoffen te mengen met gewasbeschermingsmiddelen. Bladbemesting stimuleert de ontwikkeling van de plant, vult mineralentekorten aan en maakt de planten beter bestand tegen abiotische factoren (bijv. droogte, hitte, koude bodem) en biotische factoren (bijv. nematoden, plagen en ziekten).

Telers van wintertarwe streven naar een hoge opbrengst, een hoog eiwitgehalte (10-15%) en een hoge eiwitkwaliteit. Dat kan alleen worden bereikt met optimale plantenvoeding, en bladmeststoffen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom adviseert ICL Specialty Fertilizers in het najaar vóór het uitstoelen te starten met één keer Agroleaf Power High P (12-52-5+TE) met een dosering van 3-5 kg/ha om het wortelstelsel te stimuleren en de planten voor te bereiden op het winterseizoen.

Eén keer Agroleaf Power High N (31-11-11+TE) met een dosering van 3-5kg/ha zodra de eerste knoop zichtbaar wordt in het voorjaar bevordert de vegetatieve groei en zorgt dat de ontwikkeling van de aardifferentiatie en de eerste fase van de bloemontwikkeling die in dit stadium optreedt, sneller verloopt.

Zodra de tweede knoop zichtbaar is, wordt aangeraden Agroleaf Power Total (20-20-20+TE) toe te dienen met een dosering van 3-5 kg/ha, voor een evenwichtige voeding als aanvulling op de stikstofbemesting. Het fosfor- en kaliumgehalte zal de ontwikkeling van meeldraden en de korrelvorming aan de aar verbeteren. Dit is een kritische fase voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit.

Toediening van Agroleaf Power High K (15-10-31+TE) met een dosering van 3-5 kg/ha vóór de bloei wordt aanbevolen om de korrelkwaliteit te verbeteren. Dit vanwege de N:K-verhouding van 1:1,5. Kies dit product alleen als er ook is bijbemest met stikstof. Zo niet, dan kan worden gekozen voor Agroleaf Power High N (31-11-11+TE) met een dosering van 3-5 kg/ha.
Om het eiwitgehalte te verbeteren, wat van invloed is op de graanprijs, kan na de bloei in het melkstadium nogmaals Agroleaf Power High N (31-11-11+TE) worden toegediend met een dosering van 3-5 kg/ha.

Proefsituatie:
In 2015-2016 werd Agromaster Start Mini getest in een officieel proefstation (INCDA-Fundulea uit Roemenië) om de prestaties te vergelijken met de standaard telerspraktijk. In de telerspraktijk bestaat de basisbemesting uit conventionele meststoffen die breedwerpig worden gestrooid met een dosering van 80 kg/ha P2O5 + 40 kg/ha K2O. Agromaster Start Mini (21-21-5+2MgO+15SO3) werd getest op twee verschillende percelen met een dosering van 80 en 60 kg/ha (Agromaster Start Mini 1 & 2). In het voorjaar is extra stikstof toegediend op alle percelen met een dosering van 40 kg/ha.
Lees hier meer over de proef.

 

 

Conclusies:
hoewel de hoeveelheid toegediende stikstof vergelijkbaar was, was het eiwitgehalte hoger bij toediening van Agromaster Start Mini in een dosering van 80 kg/ha. Daarnaast nam de opbrengst tot 40% toe ten opzichte van de telerspraktijk. Deze resultaten laten duidelijk zien dat het gebruik van Agromaster Start Mini op basis van toediening in de ploegvoor duidelijk efficiënter is dan het breedwerpig strooien van conventionele meststoffen, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van fosfor voor het jonge wortelstelsel.

“Al bij al kunnen we stellen dat de resultaten met Agromaster Start Mini onder zeer droge weersomstandigheden bijzonder goed zijn”, Dr. ing. Ionuț Țințișan, afdeling gewasbemesting, NARDI Fundulea, Roemenië.

Auteur: Cristian Filote
International Technical Manager
ICL Specialty Fertilizers