Verkoopbare opbrengst en zetmeelgehalte bij chipsaardappel

  • Whastsapp

Belangrijkste conclusies

  • Met Vitalnova RISE P in combinatie met Agromaster stegen het aantal knollen en de verkoopbare opbrengst met tot 13% t.o.v. de telerspraktijk
  • Eén toepassing van Agromaster leverde betere resultaten op dan twee toepassingen van traditionele meststoffen
  • Met Agromaster en Vitalnova RISE P werd € 357,8/ha aan extra inkomsten gegenereerd t.o.v. de telerspraktijk


OPZET VAN DE PROEF

Doelstelling:         
de impact van Agromaster en Vitalnova RISE P beoordelen t.o.v. standaardmeststoffen in de aardappelteelt 

Proefstation:
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej – Polen, 2016 

Gewas:                  
aardappel voor de aardappelverwerkende industrie, chipsras Saturna 

Beoordelingen:    
verkoopbare opbrengst en zetmeelgehalte

 

BEHANDELINGEN

 

Behandeling

Product

 

Dosering, kg/ha

Meststofeenheden, kg/ha

Toepassingsmoment

       

N

P2O5

K2O

 

Agromaster

CaCO3 (0-0-0+36CaO)

DAP (18-46-0)

Ureum (46-0-0)

KCL (0-0-60)

400 kg/ha

100 kg/ha

150 kg/ha

200 kg/ha

87

46

120

Voor het planten

Agromaster 19-5-20+4MgO

2-3M, 34% gecoate N

420 kg/ha

80

21

84

Voor de rugopbouw

Totaalaantal meststofeenheden, kg/ha

167

67

204

 

Agromaster + Vitalnova RISE P

Vitalnova RISE P*

1 kg/ha

 

 

 

Voor de rugopbouw

Telerspraktijk

CaCO3 (0-0-0+36CaO)

DAP (18-46-0)

Ureum (46-0-0)

KCL (0-0-60)

400 kg/ha

100 kg/ha

150 kg/ha

200 kg/ha

87

46

120

Voor het planten

Kaliumsulfaat

0-0-50

160 kg/ha

 

 

80

Voor de rugopbouw

CAN

27-0-0+6CaO+4MgO

300 kg/ha

81

 

 

Voor de rugopbouw

Totaalaantal meststofeenheden, kg/ha

168

46

200

 

               

* Naast alle producten die bij de Agromaster-behandeling worden gebruikt, is sproeiboombespuiting met Vitalnova RISE P toegepast in een volume van 300 l water.

  

Economische evaluatie

Agromaster + Vitalnova RISE P

Agromaster

Telerspraktijk

Verkoopbare opbrengst (>40 mm), MT/ha

33

30,5

29,3

Bruto inkomsten, €/ha

4.125

3.812,5

3.662,5

Extra kosten van de ICL-behandeling

(t.o.v. telerspraktijk), €/ha

105

60

 

Extra inkomsten/ha

(t.o.v. telerspraktijk), €/ha

357,8

90,3

 

Opmerking:  de bruto-inkomsten worden berekend op basis van een gemiddelde prijs van de verkoopbare opbrengst (>40 mm) van € 125/MT.

 

Waarom presteren Agromaster 19-5-20+4MgO en Vitalnova RISE P beter? 

  • Met de gecontroleerd vrijkomende meststof Agromaster wordt stikstof geleidelijk afgegeven. Hierdoor wordt beter tegemoetgekomen aan de voedingsbehoefte in de verschillende groeifases en is de kwaliteit van het gewas beter.
  • Door het aantal toedieningsmomenten terug te brengen van twee naar één wordt een stikstofpiek in de bodem voorkomen. Het resultaat is evenwichtige voeding, gezondere planten en minder inklinking.
  • Vitalnova RISE P bevordert de beschikbaarheid van fosfor in de bodem, waardoor het aantal knollen per hectare en de verkoopbare opbrengst toenemen.