Voorkom schade door aanhoudende regen

16 november 2020
  • Whastsapp

Een periode van aanhoudende regen kan voor veel wateroverlast zorgen. Grote plassen water op het gazon door slechte afwatering kunnen onherstelbare schade veroorzaken. Gelukkig zijn er diverse maatregelen die je kunt nemen om de schade door extreme regenval aanzienlijk te beperken.

Belucht regelmatig

Wanneer de regen onophoudelijk blijft stromen en het grasveld onderloopt, verstikt het gras onder de plassen. Vooral de fijnere grassoorten zijn hiertegen slecht bestand. Als de grond te lang nat blijft, kunnen ook de graswortels op den duur wegrotten. Regelmatig beluchten van het gazon helpt om het wegzakken van het water te bevorderen.

Een natte ondergrond wordt bij betreding aangedrukt. Hoe vaker de grond wordt betreed, des te meer raakt de bodem verdicht. Omdat een verdichte bodem slecht draineert, kan het gras minder goed water en voedingstoffen uit de grond opnemen. Op die plekken ontstaat mosgroei en steekt onkruid de kop op. Door de grond regelmatig te beluchten, kun je ook dit probleem voorkomen.

Voorkom betreding

Als het regenwater in de grond niet kan worden afgevoerd, raakt de bodem verzadigd met water en wordt het gazon moerassig/zompig. Voorkom betreding van het gazon om verzakking van de grond te voorkomen. Verzakkingen zijn erg lastig te repareren. Meestal herstelt het gazon zich vanzelf na een paar dagen met droog weer.

Bemest op het juiste moment

Regenwater dat diep wegzakt in de grond trekt ook alle meststoffen met zich mee de diepte in. Het gras kan zo niet meer profiteren van de voedingstoffen in de bodem. Houd de weersverwachtingsberichten goed in de gaten en bemest het gazon op tijd om dit te voorkomen. Een tekort aan voedingstoffen resulteert in allerhande onoverkomelijkheden, zoals kleurverlies van het gras, een onregelmatige groei en een mindere weerstand. Door de verminderde weerstand heeft het gras minder vermogen zich te herstellen, en wordt het ook zeer vatbaar voor diverse (schimmel)ziekten: schimmels gedijen nu eenmaal goed onder vochtige omstandigheden.

Maai het gras niet

Het is niet raadzaam om nat gras te maaien. Het achtergebleven, natte gemaaide gras plakt aan elkaar vast en kan zo het gazon verstikken. Er kunnen hierdoor kale plekken in het gazon ontstaan door lichtgebrek. Valt er een zware regenbui net nadat het gras gemaaid is, dan kan het grasafval met een bladhark worden verwijderd om dit probleem te voorkomen.

Plaats roostergoten

Aan de rand van het gazon kunnen sleufgoten of roostergoten worden geplaatst. Deze roostergoten vangen overtollig water op en sluizen het weg naar het riool. Houd er bij de aanleg van het gazon rekening mee dat het enkele millimeters schuin afloopt, zodat het water richting de roostergoten kan stromen en kan worden afgevoerd.

Verbeter de bodemstructuur

Een goede bodemstructuur maakt mogelijk dat het water goed door de grond kan zakken. Klei- en leemgrond is gevoeliger voor wateroverlast, omdat het een grondsoort is die veel vocht vasthoudt. Wanneer kleigrond jaarlijks (in de winter) van een laagje zand wordt voorzien, krijgt het een steeds betere structuur waar water sneller in wegzakt. In plaats van een laagje zand kun je ook gaten in de grond maken die je vult met drainerend zand. Deze gaten zorgen voor een snellere afvoer van het water.

Leg een afwateringssysteem aan

De meest doeltreffende oplossing voor het voorkomen van problemen door wateroverlast, is het plaatsen van een goed afwateringssysteem of drainagesysteem. Dit zijn systemen die onder de grond worden aangelegd. Afwateringssystemen voeren het overtollige regenwater af naar een sloot of riolering, maar er zijn ook milieuvriendelijke systemen die het water absorberen en opslaan voor hergebruik.