Waarom u het gebruik van startmeststoffen in minikorrels zou moeten overwegen

  • Whastsapp

Bij nieuwe bemestingstechnologieën wordt gebruikgemaakt van startmeststoffen in minikorrels om de beginontwikkeling van gewassen en de ontwikkeling van het wortelstelsel te verbeteren.
Vooral in de vroege stadia van de gewascyclus is fosfor essentieel voor de wortelontwikkeling.
Het is bekend dat fosfor een lage mobiliteit heeft in het bodemprofiel. Daarom is het de standaard geworden om fosfor zeer lokaal toe te dienen via minikorrelige startmeststoffen. Hoewel deze startmeststoffen in lage doseringen (bijv. 20-30 kg/ha) worden gebruikt, is bewezen dat dit een gunstiger effect heeft dan toediening van conventionele korrelmeststoffen die ofwel lokaal (op 5-6 cm van de zaaivoor) worden gebruikt, ofwel breedwerpig worden gestrooid.

Afbeelding 1: beschikbaarheid van voedingsstoffen bij verschillende toedieningsmethodes

Hoe effectief zijn conventionele minikorrelige startmeststoffen in vergelijking met gecoate minikorrelige startmeststoffen?

De meeste conventionele minikorrelige producten zijn NP-samenstellingen, al dan niet met andere voedingsstoffen, zoals S, Zn, Mn etc. Zodra deze in contact komen met water, worden de voedingsstoffen onmiddellijk opgelost en zijn ze direct beschikbaar voor het nieuwe jonge wortelstelsel. Onder optimale omstandigheden kan dit zeer gunstig zijn voor de jonge planten. Maar bij de vollegrondsteelt zijn de omstandigheden zelden optimaal.

Er zijn verschillende situaties waarin deze producten aanzienlijk minder effectief zijn:

Stikstof heeft een hoge mobiliteit in lichte grondsoorten. Daardoor spoelt stikstof bij zware regenval na bemesting snel uit. In zware bodems neemt het zoutgehalte in de wortelzone toe door de opgeloste voedingsstoffen. Dit leidt tot een hoge EC-waarde, wat niet bevorderlijk is voor het jonge wortelstelsel.

Meststoffen bevatten zouten. Wanneer een zout aan water wordt toegevoegd, neemt de osmotische druk van de oplossing toe. Meststoffen lossen na toediening op en worden opgenomen in de bodemoplossing. In deze vorm kunnen de voedingsstoffen door de wortels worden opgenomen en volledig door de planten worden gebruikt. Bij het toedienen van meststoffen neemt de osmotische druk van de bodemoplossing toe. Als deze druk te hoog wordt, kan dit ertoe leiden dat de plant afsterft als gevolg van wortelverbranding. Laten we eens kijken hoe dit kan.

Als een plant water opneemt via het wortelstelsel, moet het water door een wortelcelmembraan gaan. Er gaat alleen water door dit membraan als de osmotische druk van de oplossing in de cel hoger is dan de osmotische druk van de bodemoplossing buiten de cel. Water verplaatst zich van een oplossing met een lage osmotische druk naar een oplossing met een hogere osmotische druk. Als de osmotische druk van de bodemoplossing hoger wordt dan die van de oplossing in de cel, kan er geen water de cel in stromen en kan er zelfs water naar buiten stromen. Hierdoor sterft de cel af. En als wortelcellen afsterven, kan de hele plant afsterven. 

Afbeelding 2: beschikbaarheid van voedingsstoffen en pH van de bodemFosfor is maximaal beschikbaar in de bodem bij een bodem-pH van 6,5-7,5 (zie afbeelding 2). Bij een relatief lage pH kan fosfor worden geblokkeerd door ijzer- en aluminiumkationen. Bij hoge pH-waarden is fosfor niet meer beschikbaar vanwege de combinatie met calciumkationen. Zelfs bij zeer lokale toepassing vlak bij de zaden kan fosfor sterk verminderd beschikbaar zijn.

 

 

 Agromaster Start Mini: de eerste startmeststof op basis van minikorrels met gecontroleerd vrijkomende voedingsstoffen!

Agromaster Start Mini combineert het effect van conventionele meststof in minikorrels met gecoate stikstof en fosfor zodat voedingsstoffen langdurig beschikbaar zijn voor de plant. Bij toepassing worden direct voedingsstoffen afgegeven die de plant in het begin van de vegetatieve-groeiperiode nodig heeft, zonder het kiemen of uitkomen van de jonge planten te beïnvloeden als gevolg van een hoog zoutgehalte.
Met Agromaster Start Mini worden de planten voortdurend voorzien in hun voedingsbehoefte dankzij het gecoate stikstof en fosfor.
Het is bewezen dat de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor het jonge wortelgestel door het gebruik van een coating (alleen gecoate N of zowel gecoate N als gecoate P) aanzienlijk wordt verbeterd. Door de voedingsstoffen geleidelijk in de wortelzone af te geven worden verliezen door uitspoeling verminderd, is de kans op wortelverbranding kleiner en wordt er minder P vastgelegd in de bodem bij extreme bodem-pH-waarden.

We kunnen het weer niet beïnvloeden, maar we kunnen wél zorgen dat voedingsstoffen efficiënter worden gebruikt!

Klik hier om de productbrochure over Agromaster Start Mini te downloaden.