Wormhoopjes

  • Whastsapp

Causale organisme: 
drie belangrijke soorten die het meest worden geassocieerd met de productie van wormhoopjes:
Lumbricus terrestris
Apporectodea caliginosa
Apporectodea longa

Probleem
Wormhoopjes
Waardplanten Alle grassoorten
Symptomen
Sommige soorten regenwormen laten wormhoopjes achter op het grasoppervlak en dit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en de kwaliteit van het grasveld (oneffenheden, verslechtering bij betreding, wildgroei van onkruid en activiteit van mollen)

Achtergrondinformatie

  • Regenwormen spelen een belangrijke rol bij het helpen beluchten van de bodem, het verminderen van inklinking, het verbeteren van de waterpenetratie en -infiltratie, het verwerken van organisch materiaal en het verminderen van viltworming.
  • Regenwormen komen naar de oppervlakte als de bodem vochtig is (in de late herfst en de winter) en trekken zich bij droog weer terug in de bodem.
  • Ze produceren meer wormhoopjes als het maaiafval niet wordt verwijderd, als er organische meststoffen worden toegediend, als er wordt bekalkt of als er alkalisch irrigatiewater wordt gebruikt.

Beheerstrategie om de kans op een aanval te verminderen

  • Verminder viltvorming met een geprogrammeerde aanpak zodat er zo min mogelijk voedsel beschikbaar is voor de regenwormen.
  • Beperk het gebruik van organische meststoffen.
  • Verlaag de bodem-pH om de activiteit van regenwormen te verlagen door verzurende meststoffen te gebruiken.
  • Verminder de hoeveelheid maaiafval (organisch materiaal) door langzaamwerkende meststoffen en/of plantengroeiregulatoren te gebruiken.
  • Bezand om te zorgen dat de regenwormen wormhoopjes produceren die uit elkaar vallen en in de bodem worden opgenomen.
  • Borstel of sweep om opgedroogde wormhoopjes over de bodem te verdelen.

Preventieve strategie (uitsluitend bedoeld als richtlijn)