Agroblen


Voedingsprogramma's volledig onder controle


Agroblen geeft commerciële kwekers volledige controle over hun voedingsprogramma's: het aanbod sluit perfect aan op de vraag. Doordat Agroblen verkrijgbaar is in verschillende werkingsduren, kunnen kwekers het product meerdere keren toedienen of juist kiezen voor eens per jaar, afhankelijk van de behoefte van het gewas. De ideale combinatie: efficiënt en eenvoudig.

Rood 18-5-11+4CaO+2MgO

Agroblen 18-5-11+4CaO+2MgO is een volledig gecoate meststof. Het bevat voldoende voedingsstoffen om een aardbeienplant de eerste 3-4 maanden van voeding te voorzien. De continue afgifte van de Agroblen zorgt voor een fantastische gelijkmatige gewasgroei.

Lees meer

Blauw 16-8-8+4CaO+2MgO

De veiligste basisbemesting voor de aardbeiteelt. De toevoeging van calcium zorgt voor sterke celwanden en groei van de plant. De magnesium stimuleert de fotosynthese en energie van de plant.

Lees meer

Total 18-8-9+8MgO

18-8-9+8MgO

Agroblen Total biedt een optimale en eenvoudige bemesting. De coating regelt het gecontroleerd vrijkomen van voedingsstoffen op het juiste moment.

Lees meer