Speciale producten


Speciale producten


Om een optimaal resultaat te bereiken is er soms meer nodig dan alleen maar voeding. Daarom heeft ICL SF heeft een reeks van producten voor de teler die de planten weerbaarder maken tegen ziekten en plagen, de opbrengst optimaliseren en ook inspelen op de waterhuishouding in de bodem. Dit alles resulteert in een kwalitatief gewas met een optimale oogst.

 

H2Flo

H2Flo

H2Flo is een uniek mengsel van oppervlakte-actieve stoffen (surfactants), speciaal ontwikkeld om water en meststoffen snel en goed te verdelen in de grond.

Lees meer

pHixer

pHixer

pHixer is een speciale waterconditioner met een kleuren pH-indicator die de kwaliteit en pH van het water optimaal maakt voor bladbespuitingen

Lees meer

Vitalnova Rise P

Rise P

Vitalnova RISE P is een innovatieve stimulator van de plantengroei, gebaseerd op plantgroei stimulerende rhizobacteriën en specifieke gistfracties. De belangrijkste werking van dit product is het verbeteren van de beschikbaarheid van fosfaat en metaalionen voor de plant.

Lees meer

Vitalnova IntraCell

IntraCell

Vitalnova IntraCell is de meest zuivere vorm van glycine betaïne die beschikbaar is. Het is een product wat planten op een natuurlijke manier tegen stress beschermt.

Lees meer

Polysulphate Polysulphate

Polysulphate

0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3

Polysulphate is een nieuwe 4-in-1, natuurlijke meststof, voor gebruik in vollegrondsteelten en akkerbouw. Polysulphate bevat vier kwaliteitsnutriënten: zwavel, kalium, magnesium en calcium.

Hoewel Polysulphate 200 jaar terug al in Europa ontdekt is, wordt het pas recent op grote schaal gewonnen. Polysulphate wordt gewonnen door Cleveland Potash op 1.200 meter onder de Noordzee (Engeland).

Lees meer