Icoon-programma

  

Icoon-programma

Om het kiezen van het juiste graszaadmengsel eenvoudiger te maken, heeft ICL Specialty Fertilizers het ‘Icoon programma’ ontwikkeld: herkenbare pictogrammen die de grasspecialist helpen om de juiste rassen en mengsels te kiezen voor specifieke doeleinden. Variëteiten worden vele jaren getest, zowel in Amerika als in Europa. Alleen de rassen die het beste uit de proeven komen, verdienen het relevante icoon. Dat is de garantie dat het graszaad behoort tot de beste in de groep!
 

Brown patch tolerantie (Rhizoctonia solani)

Variëteiten met een hogere natuurlijke afweer tegen brown patch.

Koude tolerantie

Koude tolerante rassen zijn het beste bestand tegen winterse omstandigheden en vorstschade.
Eigenlijk veroorzaken vorst en sneeuw zelf meestal niet de schade maar betreding en het rijden van voertuigen leiden wel tot beschadiging van het blad. Dit veroorzaakt verkleuring en dunne plekken in de grasmat. ICL Specialty Fertilizers ontwikkelde het ‘koude tolerantie icoon’ om rassen te identificeren, die uitzonderlijk goed presteren onder dergelijke winterse omstandigheden.

Ziekte tolerantie

Variëteiten met een hogere natuurlijke afweer tegen de gebruikelijke grasziektes.

Droogte tolerantie

Rassen met het ‘droogte tolerantie icoon’ zijn ontwikkeld om de hitte en droogte van intense zomers te weerstaan.
De droogte tolerante graszaadrassen en mengsels van ICL Specialty Fertilizers verzekeren minder stress, een lager waterverbruik, minder onderhoud en lagere arbeidskosten.

Traag groeiend

Traag groeiende rassen verminderen het aantal maaibeurten en de hoeveelheid grasafval.
Dit verlaagt ook de arbeidskosten, brandstof en slijtage van machines. Voor een gemakkelijke keuze om de maaifrequentie te verminderen op verschillende grasoppervlakten, heeft ICL Specialty Fertilizers meerdere traaggroeiende soorten in het assortiment.

Zout tolerantie

Zouttolerantie variëteiten zijn speciaal gekweekt om op locaties met hoog zout percentage (b.v. kustgebieden) een mooie groene grasmat te verkrijgen. ICL Specialty Fertilizers selecteert alleen graszaadrassen voor het zouttolerantie programma die uitstekende overlevingseigenschappen tonen tijdens zoutwaterbadproeven in de kas.

Schaduw tolerantie

ICL Specialty Fertilizers heeft rassen geselecteerd die het beste presteren bij weinig zonlicht en deze beloond met het ‘schaduw tolerantie icoon’. Geschikt voor gebruik in stadions, gebieden met veel gebouwen of bij natuurlijke schaduw door bomen.

Graszodenkwaliteit

Mengseld die vrij zijn van enige vervuiling met andere grassoorten en onkruiden.

Kleur effect

Een donkergroene kleur versterkt de aanblik van een mooie grasmat. De rassen met het ‘kleurkracht icoon’ zijn speciaal geselecteerd om die mooie donkergroene kleur te waarborgen.

Betredingstolerantie

Beschadiging door slijtage veroorzaakt visuele schade en vermindert de kwaliteit van de grasmat. Vooral op intensief gebruikte oppervlakten kunnen kale plekken ontstaan, waar allerlei onkruid de kans krijgt om zich te vestigen.

Als de kwaliteit van de grasmat achteruitgaat, ontstaan nog meer problemen. Rassen met een hoge betredingstolerantie en goed herstelvermogen, voorkomen deze problemen en zijn ideaal voor intensief gebruikt gras.