Speciale producten

  

Speciale producten

Voor optimaal resultaat is soms meer nodig dan voeding alleen.Zo is de kwaliteit van het gebruikte water en waterhuishouding eveneens 
van grote invloed. Om hierop in te spelen, biedt ICL-Specialty Fertilizers een reeks speciale producten. 

 

ProCrystal

ProCrystal

Voor milieuvriendelijke algenbestrijding in langzaamstromend en stilstaand water.

Lees meer