Maak kennis met de familie Van der Peijl van Van der Peijl Tuinplanten, Zundert

Sinds wanneer is de kwekerij in handen van de familie?

In 1973 begon Alex van der Peijl op 3.2 hectare grond in het Brabantse Bavel zijn allereerste planten te kweken in de volle grond. Het assortiment bestond voornamelijk uit coniferen en heide. Naarmate de jaren vorderden, werd de eerste kas van 2000m2 gebouwd en werd er gestart met de kweek van heesters in een foliezak. Potten waren er nog niet. Doordat hier steeds meer vraag naar kwam, werd de kas in de loop der jaren uitgebreid naar 8000m2 en werden er voornamelijk heesters voor het aanlegcircuit gekweekt.

In 1995 kwam zoon Jean-Pierre van der Peijl van school op 19 jarige leeftijd. Alle velden werden vernieuwd en er kwam een uitbreiding van het assortiment. In 2007 kwam Jean-Pierre ook definitief mee in de zaak, het assortiment werd nogmaals uitgebreid en er kwamen van diverse soorten ook grotere potmaten (C7.5). Dit laatste bleek een succes: in hetzelfde jaar werd er een potmachine, een barkstrooier en een extra heftruck aangeschaft.
De kwekerij bleek ook al snel te klein. De inmiddels 2 extra huurlocaties waren logistiek gezien niet ideaal, maar uitbreiden mocht van de gemeente Breda niet.
4 jaar lang is er gezocht naar een andere geschikte locatie en deze werd uiteindelijk gevonden in Zundert: ruim 7 ha grond met daarop 8000m2 kas, 1ha containerveld en twee schuren. Het grote voordeel op deze locatie was dat er nog 5.5ha leeg lag met daarop een groot bouwblok. Vier jaar later was de grond volledig benut en inmiddels staat er 22.000m2 kas en 4ha containerveld. De automatisering is helemaal van deze tijd en het assortiment is nog vele malen groter geworden. Momenteel worden er ook vele exclusieve soorten gekweekt, zoals de Ilex crenata ‘Dark Green’ en de Hydrangea Little XS Collectie. De kwaliteit wordt naar een zo hoog mogelijk niveau gebracht, ruim 90% van de (eind)klanten bestaat uit hoogwaardige tuincentra.

Oppervlakte kwekerij toen en nu

Toen: 3,2 ha

Nu: 7,1 ha, waarvan 35% dubbele bezetting per jaar.

Specialiteit/voornaamste teelt

Hydrangea Paniculata en Macrophylla, Viburnum Tinus in soorten, Prunus Laurocerasus en Lusitanica in exclusieve maten, Hydrangea Little XS® en Ilex crenata ‘Dark Green’.

Bedrijfsfocus/missie

Op een zo efficiënt mogelijke manier een hoogwaardig product te kweken. Nieuwe dingen blijven ontwikkelen om zo onderscheidend mogelijk te blijven. De klant en de consument bedienen op een zo goed mogelijke manier.

Wat is wat u betreft de grootste verandering in de bedrijfsvoering sinds het begin van uw kwekerij?

Dat zijn meerdere veranderingen geweest: de toename van de steeds kleiner wordende aantallen, de hoge snelheid waarmee de klant zijn bestelling geleverd wilt hebben. Ik ben als kweker naar Zundert gegaan, maar ik ben inmiddels meer manager.
Ook de kwaliteitseisen zijn omhoog gegaan en dat wordt door alle nieuwe en aankomende regelgeving m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen steeds meer een uitdaging.

Op welke manier zijn uw klanten veranderd de afgelopen <50 jaar?

Vroeger bestonden de klanten voornamelijk uit groothandelaren, gemeenten en enkele tuincentra. In de loop der jaren zijn de tuincentra het allergrootste aandeel in het klantenbestand geworden.
Destijds werden de planten een paar dagen of langer vooraf besteld, tegenwoordig mag je al blij zijn met een halve dag op voorhand.

Hoe lang kent u Osmocote al?

Ik ben nu 38 jaar en ik kan me niet herinneren dat we ooit een andere basismeststof hebben gebruikt dan Osmocote. Vroeger werd het nog handmatig opgebracht, nu wordt het gelukkig al een hele lange tijd door de potgrond gemengd.

Wat is uw ervaring met Osmocote? 

De ervaring met Osmocote is heel goed. Wij gebruiken een basisbemesting van 3.5kg per m3, waardoor we met de A-B bakken heel goed kunnen finetunen. Osmocote heeft zijn betrouwbaarheid qua afgifte in de jaren wel bewezen. Het is niet de goedkoopste gecontroleerd vrijkomende meststof, maar wat ons betreft wel de beste. Voor ons is het belangrijk dat wanneer de plant de kwekerij verlaat, hij nog zeker enkele maanden verder kan met de mest die in de pot zit.

Hoe ziet u de toekomst van uw kwekerij?

Ik zie de toekomst positief tegemoet, op dit moment trekt de handel ook weer goed aan.
Qua kweken zal het de komende jaren wel steeds meer een uitdaging worden om aan alle regels te voldoen.
De kwekerij zou nog iets groter mogen, op het moment zitten we helemaal vol. Maar alles op zijn tijd, met de juiste mensen en medewerkers om me heen.

Wij danken Jean-Pierre en de familie voor hun bijdrage aan 50 jaar Osmocote!