Orchideeënteelt: nagenoeg nullozing haalbaar met CRF

26 januari 2021
  • Whastsapp

Onderzoeksrapport WUR: nagenoeg nullozing haalbaar met Osmocote in orchideeënteelt

In samenwerking met ICL Specialty Fertilizers, heeft Wageningen Universiteit & Research (WUR) een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om met behulp van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) en recirculatie de kwaliteit en opbrengst van orchideeën te behouden of zelfs te bevorderen en de emissie fors te reduceren. Hiermee is de nullozing in 2027 voor de glastuinbouw binnen handbereik. Het onderzoek vond plaats bij praktijkbedrijf Pannekoek Orchideeën, een toonaangevend glastuinbouwbedrijf van potorchideeën in Berkel en Rodenrijs. Anderhalf jaar lang werden de groei, eindkwaliteit, nutriëntengehalte in gift en drain en emissie gemonitord, met als doel om met behulp van ICL’s Osmocote (CRF) en recirculatie, de emissie van meststoffen te verminderen in de teelt van potorchidee.

>> Lees meer en vraag het onderzoeksrapport aan


De voordelen van Osmocote

Osmocote komt geleidelijk gedurende de teelt vrij en zorgt dat het voedingsniveau gedurende de gehele groeicyclus van de plant op peil blijft. De dosering is per cultivar aan te passen aan de gewasbehoefte. Bij de gangbare bemesting kun je met het bovendoor beregenen meestal maar één bemestingsschema meegeven, terwijl er in een kraanvak vaak meer verschillende cultivars staan. Riny Westdijk, ICL Senior Sales Manager, is vanaf het begin betrokken geweest bij het onderzoek en beaamt dat je dankzij Osmocote meer controle hebt over de bemesting van de orchideeën. Op basis van de gewasspecificaties wordt de juiste dosering uitgerekend en krijgt iedere cultivar wat hij nodig heeft. Dit stabielere voedingsaanbod zorgt voor een betere groei en productie.

>> De voordelen van Osmocote voor de Phalaenopsis teelt

 

Phalaenopsis: links met Osmocote, rechts zonder Osmocote.


Succesvol recirculeren

De nullozing van 2027 komt steeds dichterbij. De voorbereidingen om aan deze norm van het Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen begonnen voor Pannekoek Orchideeën jaren geleden al. In overleg met Riny stapte de orchideeënkweker in 2016 over op een deel CRF bemesting met de CRF Osmocote Exact Season+. In 2018 was het hele bedrijf klaar om te recirculeren en inmiddels heeft het bedrijf al twee jaar geen water meer geloosd.  

Han-Willem Mooij, teeltmanager bij Pannekoek Orchideeën is blij met de resultaten: “Met CRF is de bemesting eenvoudiger en efficiënter en is het hergebruik een stuk makkelijker. We hebben de recepten al twee tot drie jaar niet aangepast en al twee jaar geen water geloosd vanwege een te hoog natrium- of chloridegehalte.”


Fors lagere emissie

Vanaf 2027 is het de bedoeling dat de gehele Glastuinbouw sector al het water gaat recirculeren. Dit betekent dus geen lozing van afvalwater meer. Een enorme uitdaging voor orchideeënkwekers, maar met de uitkomsten van dit onderzoek is het doel haalbaar en de methode (CRF in combinatie met recirculeren) klaar om in de praktijk ingezet te worden.

Onderzoekster Arca Kromwijk (WUR): “Ik had vooraf niet kunnen dromen dat we door het gebruik van CRF met recirculatie de emissie zo sterk hebben kunnen verlagen, dat we zelfs in de buurt komen van de nagenoeg nul emissienorm voor 2027. In combinatie met de op zijn minst even goede teeltresultaten kunnen we concluderen dat deze methode praktijkrijp is.”

 

Foto's van proeven voorafgaand aan het WUR onderzoek.


Samenwerkingen

Het onderzoek is uitgevoerd door de WUR en gefinancierd door STOWA en de gewascoöperatie potorchidee. ICL Specialty Fertilizers is als CRF expert nauw betrokken geweest bij het onderzoek en is tevens de leverancier van Osmocote Exact Season+, waarmee in dit project gewerkt is. De gewassen die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn de Phalaenopsis orchideeën Catalina en Pixie. Andere betrokken partijen in dit project zijn de Phalaenopsis telers van de referentiebedrijven in het praktijk netwerk, Van Os Research, Glastuinbouw Nederland en Lentse & Slingerland potgrond.


ICL: De CRF expert sinds 1967

In 1967 was ICL de eerste die CRF in de vorm van Osmocote op de markt introduceerde. Vandaag de dag innoveert het merk nog steeds en gebruikt het de nieuwste wetenschappelijke kennis op het gebied van tuinbouw om zo ’s werelds beste CRF te ontwikkelen. De voordelen van CRF heeft ICL jarenlang wetenschappelijk onderzocht. Bewezen voordelen van CRF in het kort:

  • Efficiënter gebruik van voedingsstoffen dankzij minder uitspoeling
  • Hogere of gelijke oogst met minder input van mineralen door constante voeding
  • Minder vaak toedienen betekent lagere kosten
  • Beter voor het milieu door verminderde uitspoeling
  • Gelijkere gewassen dankzij gecontroleerd afgegeven voeding
  • Betere bescherming tegen 'zoutstress' in het begin van de teelt

 

>> Vraag het onderzoeksrapport aan en start ook met CRF in uw orchideeënteelt