Educatie over gebalanceerde plantenvoeding in Tanzania

28 mei 2021
  • Whastsapp

Educatie over gebalanceerde plantenvoeding in Tanzania

In 2018 nam ICL deel aan Feed the Future, een door het USAID gefinancierd project ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw in Tanzania. Doel van het Feed the Future-initiatief is om de voedselzekerheid te verbeteren door de landbouwproductiviteit op duurzame wijze te verhogen. USAID en ICL gaven demo's en trainingen om boeren in Tanzania voor te lichten over nieuwe technologieën en praktijken waarmee ze efficiënter en duurzamer konden werken en een 30-50% hogere gewasopbrengst konden realiseren.

ICL informeerde 4500 boeren en 70 agridealers over een gebalanceerd gebruik en nauwkeurige dosering van meststoffen. De demoproeven met aardappel, ui, paprika en tomaat lieten afhankelijk van het gewas een 30-50% hogere opbrengst zien bij gebruik van Agromaster, Nutrivant en/of Polysulphate. Dit leidde tot een enorme productie- en inkomensverhoging voor de lokale boeren.

“De grootste uitdaging voor boeren in Tanzania is het gebrek aan informatie. Feed the Future biedt toegang tot onderwijs en is een vertrekpunt om de landbouwpraktijken te verbeteren.”

Thomas Kimani, projectcoördinator bij ICL, was nauw betrokken bij het Feed the Future-project. Hij coördineerde en leidde demo’s op vijftig locaties en zorgde ervoor dat zelfs boeren in de meest afgelegen gebieden van Tanzania werden bereikt. Thomas is een landbouwkundige met 25 jaar praktijkervaring. Thomas: “De boeren hier werken hard. Ze staan open voor nieuwe dingen, maar werken al generaties lang op dezelfde manier omdat ze niet weten dat er nieuwe technologieën zijn. De grootste uitdaging voor boeren in Tanzania is dan ook het gebrek aan informatie. Feed the Future biedt toegang tot onderwijs en is een vertrekpunt om de landbouwpraktijken te verbeteren, om zo de economische positie van lokale boeren te versterken.”

Demo’s en trainingen

Tijdens de trainingsdagen van USAID werden alle aspecten van de landbouw behandeld; van meststoffen, gewasbescherming en zaden tot glastuinbouwtechnologieën en financiële instellingen. De trainingen van ICL waren uiteraard gericht op gebalanceerde plantenvoeding.

Op vijftig locaties werden demo's georganiseerd met aardappel-, ui-, paprika- en tomatengewassen. Er waren drie trainingsdagen op deze demolocaties: tijdens de beginontwikkeling, in de groeifase en bij de oogst. Thomas: “Er waren ook veel informele trainingsmomenten tussen de verschillende locatiebezoeken door. Deze werden nooit gepland. De boeren die op dat moment aanwezig waren, konden meekijken en vragen stellen.”

“De demo’s gaven de deelnemers een idee van hoe ze efficiënter konden werken met betere resultaten.”

Bij elke demo werd de werkwijze van de boer (met conventionele meststoffen zoals DAP en UREA) vergeleken met die van ICL met Agromaster, Nutrivant en Polysulphate. Thomas: “De boeren gebruiken meestal conventionele meststoffen zonder bodemanalyse of wetenschappelijke onderbouwing. Ze doen gewoon wat ze altijd al hebben gedaan. De demo’s gaven de deelnemers een idee van hoe ze efficiënter konden werken met betere resultaten.”

Afbeelding 1. Resultaten van de demo’s van ICL meststoffen in vergelijking met conventionele praktijken.

Aan het einde van de demotrainingen, tijdens de oogst, bleek duidelijk dat de werkwijze van ICL zijn vruchten afwerpt: 36% meer opbrengst bij ui, 34% meer bij tomaat, 53% meer bij paprika en maar liefst een 57% hogere opbrengst bij aardappels.

Ervaring van de boer: Hussein Sagamiko komt uit Ruaha Mbuyuni, Tanzania, en gebruikt al geruime tijd Agromaster en Nutrivant voor de uienteelt. Hussein: “Het mooiste van dit alles is dat ik nu weet welk effect gebalanceerde voeding heeft op de kwaliteit van mijn uien.”

Nieuwe technologieën gaan gebruiken

De deelnemers aan de demo zijn meer te weten gekomen over nieuwe meststoftechnologieën en hebben gezien hoeveel verschil evenwichtige voeding kan maken voor de opbrengst. Thomas: “De deelname van ICL aan Feed the Future is een groot succes. Sommige deelnemers zijn de nieuwe praktijken meteen gaan toepassen. Andere hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld om financiële redenen. De meeste deelnemers gaven de voorkeur aan Nutrivant omdat dit product al binnen 7-10 dagen resultaat geeft en omdat het verkrijgbaar is in zakken van een kilo, waardoor de investering niet meteen zo groot is. Ook Agromaster werd al snel in de praktijk toegepast, met name door de grotere boeren die meer konden investeren. Agromaster is in eerste instantie duurder dan conventionele meststoffen, maar levert uiteindelijk wel betere resultaten en een hogere opbrengst op, met meer inkomsten tot gevolg.”

 

Ervaring van de boer: Atupele Kyando uit Ntokela, Tanzania, teelt aardappelen en gebruikte Agromaster en Nutrivant tijdens de veldproef. Atupele: “Wat me het meest zal bijblijven, is de rol van gebalanceerde voeding voor een hogere aardappelopbrengst!”

 

Ervaring van de boer: Kilembe Huruma, een boer uit Jagulutu, Tanzania, teelt tomaten en behaalde een hogere opbrengst dankzij Agromaster en Nutrivant. Deze ervaring is heel belangrijk voor hem. Kilembe: “Waar ik het meeste aan heb gehad, is dat ik nieuwe producten heb kunnen ontdekken die de productiviteit per oppervlakte-eenheid verhogen.”