Efficiënter gebruik van meststoffen in maïsteelt

5 februari 2021
  • Whastsapp

Efficiënter gebruik van meststoffen in maïsteelt

Maïs heeft een hoge mineralenbehoefte en het is niet makkelijk om deze mineralen in de juiste periode te geven. Daarnaast is de gebruiksnorm voor maïs op zand de afgelopen jaren lager geworden en efficiënt gebruik van meststoffen is dus een must. Een antwoord op deze uitdagingen in de maïsteelt is de gecontroleerd vrijkomende meststof (CRF) Agromaster. Deze meststof zorgt voor een geleidelijke vrijgave van stikstof, precies wanneer de maïsplant het nodig heeft, en minder uitspoeling.

 

Figuur 1. De groeicyclus en nutriëntenopname van maïs.

De beste timing voor meststoffen

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de beste methode voor de hoogste mineralenefficiëntie. Wanneer de mineralen gegeven worden met drijfmest, kan dit het beste plaatsvinden vlak voor de zaai. Zo is de kans op uitspoeling kleiner en komen de voedingsstoffen beschikbaar wanneer de maïsplant er behoefte aan heeft.

Een goede startmeststof (stikstof met eventueel een beetje fosfaat en sporenelementen) wordt meestal bij zaai in de rij meegegeven. Bij deze start kan niet teveel stikstof meegegeven worden vanwege de kans op wortelverbranding en de gebruiksnorm die dit meestal niet toelaat. Vaak geeft een startmeststof dus niet voldoende voeding voor het hele groeiseizoen.

Agromaster: van start tot pluimvorming

Agromaster is een gecombineerde meststof die met maar één toediening voldoende voeding bevat voor het hele groeiseizoen dankzij de gecontroleerd vrijkomende stikstof en een gegarandeerde duurwerking tijdens de teelt. Agromaster volgt het groeipatroon van de maïsplant. Een klein deel van de voeding komt direct vrij voor een goede start, maar het grootste deel van de stikstof komt gecontroleerd vrij in de periode dat de maïsplant het echt nodig heeft. Dit duurt tot ongeveer 3 maanden na toediening (=pluimvorming).

Groeicyclus en voedingsopname van maïs

In figuur 1 hierboven ziet u de groeicyclus van een maïsplant. In de periode van 15 juni tot en met eind juli heeft de plant het meeste behoefte aan stikstof. Het gewas zit dan in een groeispurt. Gebruikt u een reguliere snelwerkende startmeststof in de rij bij zaai? Het stikstof is dan bij de start meteen beschikbaar (zie figuur 2, rechts), maar niet in zijn geheel nodig. Een grote kans op verlies dus. Agromaster volgt de voedingsbehoefte van de maïsplant en geeft de stikstof geleidelijk af, precies wanneer de plant het nodig heeft.

 

 

Figuur 2. Voedingsaanbod en -behoefte bij maïsplanten.

Bemestingsadvies voor maïs

Bekijk de video om meer te weten te komen over optimale bemesting en ons bemestingsadvies voor maïs:

 

Verder lezen? Download het artikel gepubliceerd in Melkvee hieronder:

>> Melkvee januari 2021 - Kennisartikel ICL over efficiënte bemesting van maïs