Emissie

4 oktober 2016
  • Whastsapp

Wanneer geeft u uw planten het meest efficiënt water? Als alle planten aan een druppelaar staan? Of wanneer u alle planten met een gieter bovenlangs giet?

Aan het begin van 2015 zijn de emissienormen voor alle teelten opnieuw aangescherpt. In 2018 gaan de normen opnieuw omlaag. Efficiënt bemesten is belangrijker dan ooit. Recirculeren in de teelt is een stap in de goede richting. Maar alleen recirculeren heeft ook zo z’n nadelen. Soms blijven de groei en plantkwaliteit achter. Niet alle (enkelvoudige) meststoffen zijn even zuiver. Met de zuivere en kwalitatief hoogwaardige voeding vanuit Osmocote Exact zijn de emissienormen makkelijker te behalen. Iedere dag komt er door Osmocote Exact verse voeding beschikbaar voor de plant. Bemesten op maat. Met Osmocote Exact zit alle voeding in de pot; de meest efficiënte plek. Geen grote hoeveelheden voeding die met de watergift naast de pot vallen: bij doormengen van Osmocote Exact zit alle voeding vlak bij de wortel. Efficiënter kan het niet.

Ook in buitenteelten wordt veel met Osmocote gewerkt. In het Activiteitenbesluit in Nederland is geregeld dat gebruikers van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (Osmocote Exact) op een doorlatende ondergrond (niet gerecirculeerd) mogen telen. Met veel onderzoek is aangetoond dat bemesten met Osmocote Exact een heel schone manier van bemesten is, met heel weinig verliezen.

Bemesten met Osmocote Exact in een binnenteelt levert qua emissie / recirculatie de volgende voordelen:

  • Met minder kilogrammen meststof vanuit Osmocote Exact een gelijk of beter resultaat dan met een veelvoud aan kilogrammen meststof vanuit wateroplosbare meststoffen;
  • Alle voeding bevindt zich in of op de pot; dicht bij de wortels, de meest efficiënte plaats;
  • Doordat er gegoten wordt met schoon water of lagere EC’s kan langer gerecirculeerd worden met hetzelfde water;
  • Er worden geen ongewenste ballastzouten vanuit bepaalde enkelvoudige meststoffen in de teelt ingebracht.


In buitenteelten wordt al jaren naar tevredenheid gewerkt met Osmocote Exact in verband met uitspoeling / emissie. Ook in binnenteelten zijn voorbeelden van volledige bemesting met Osmocote (bijvoorbeeld perkgoed). Veelbelovend zijn de proeven met Osmocote Exact in de teelt van orchideeën. Binnen uw emissienormen blijven? Het kan met Osmocote Exact!