Gecontroleerd vrijkomende meststoffen

6 juni 2016
  • Whastsapp

Sterk, dicht en gezond sportgras groeit niet vanzelf

Drie belangrijke factoren die zorgen voor perfecte sportgrasoppervlakken zijn het kiezen van de beste meststof, deze toepassen op het juiste moment en deze in de juiste hoeveelheid gebruiken.

Als deze essentiële factoren in balans zijn, blijft uw gras gelijkvormig en groen. Bovendien is het dan opgewassen tegen vele uitdagingen, zoals aanvallen van ongedierte en ziekten. Met sterker en veerkrachtiger gras gaan sportvelden en golfbanen langer mee in het seizoen, waardoor u ook de spelers tevreden houdt.

Als onderdeel van een geïntegreerde benadering van grasmanagement spelen gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF's – controlled release fertilizers) een cruciale rol in het jaarlijks onderhoudsprogramma van het gras.

CRF's maken gebruik van specifieke technologieën die ervoor zorgen dat voedingsstoffen over een vastgestelde periode en op een gecontroleerde manier vrijkomen. Doordat de stikstof langzaam vrijkomt, zijn CRF's een veel efficiëntere en effectievere bemestingsoptie. Traditionele meststoffen leiden vaak tot kleine groeispurten, waardoor voedingsstoffen kunnen wegspoelen door regen en worden onttrokken aan de bodem. CRF's zorgen ervoor dat de voedingsstoffen gelijkmatiger vrijkomen. Bovendien groeit het gras hierdoor gelijkmatiger en is de kleur ervan het hele seizoen lang consistenter.

Langere werking

ICL Speciality Fertilizers heeft een uitgebreid assortiment aan gecontroleerd vrijkomende meststoffen, zoals SierrablenPlus, dat gebruikmaakt van gerenommeerde technologieën zoals Poly-S en PACE met harscoating. 

De stikstofkorrels worden bij Poly-S eerst gecoat met zwavel, wat op zichzelf al een voedingsstof voor planten is. Vervolgens worden ze voorzien van een uniek, afbreekbaar polymeermembraan. De stikstof komt pas vrij op het moment dat er vocht door het buitenste polymeermembraan en de zwavelcoating dringt.

Meststoffen met harscoating van PACE bevatten meer dan één voedingsstof. Het unieke plantaardige harsmembraan van ICL-SF zorgt ervoor dat de plant een stabiele dosis stikstof, kalium en fosfor toegediend krijgt. Wanneer deze meststof op gras wordt gebruikt, absorbeert de korrel vocht uit de omgeving. Zo worden de voedingsstoffen die de korrel bevat langzaam opgelost. De druk in de korrel neemt toe wanneer de bodemtemperatuur stijgt boven de 6°C, waardoor de voedingsstoffen door de half-doorlaatbare harscoating naar buiten worden geperst. 

Hoe snel de voedingsstoffen vrijkomen hangt af van de dikte van de coating, maar de effecten kunnen twee tot drie, tot wel negen maanden aanhouden. Grote stijgingen in de bodemtemperatuur, pH-waarde of in het vochtniveau veroorzaken geen ernstige schommelingen in het afgiftepatroon. Daardoor is er altijd sprake van stabiele groei en blijft het gras gezond en groen – zelfs in warme en natte omstandigheden.

Lagere kosten

Professionele grasmanagers die verantwoordelijk zijn voor sportvelden en golfbanen zoeken altijd naar manieren om kosten te besparen. Bij correct gebruik drukken CRF's de jaarlijkse kosten per hectare aanzienlijk. Niet alleen qua hoeveelheid gebruikte meststoffen, maar ook wat betreft alle bijkomende arbeids- en opslaggerelateerde kosten. Het gebruik van een efficiënter product, maar dan minder vaak, betekent ook dat er minder opgeslagen en vervoerd hoeft te worden tijdens het seizoen. En omdat de meststof minder vaak toegediend wordt, hoeft er bovendien minder vaak gesproeid en gemaaid te worden. Daardoor dalen ook de arbeidskosten.

Minder impact op het milieu

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat CRF's het verlies van stikstof door uitloging aanzienlijk verminderen ten opzichte van traditionele en biologische meststoffen. Met CRF’s gaan minder voedingsstoffen verloren, omdat deze alleen worden aangeboden op het moment dat ze nodig zijn. Ze voorkomen dat voedingsstoffen uitlogen, vooral tijdens zware neerslag en in wortelzones op zandbasis met vrije drainage. Hierdoor zijn CRF-voedingsstoffen efficiënter en beter voor het milieu.

Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment gecontroleerd vrijkomende meststoffen van ICL-SF, kunt u contact opnemen met uw lokale technisch adviseur of kijkt u op www.icl-sf.nl.